Skandalen om de pilskæve ejendomsvurderinger og udskydelsen af boligskattereformen til 2024 er en guldrandet forretning for statens meget brugte advokatfirma, Kammeradvokaten.

Skatteministeriet har som følge af skandalen måttet udvikle et nyt it-system, ICE, der skal bruges til at frembringe retvisende ejendomsvurderinger, så boligejerne fremover betaler den korrekte skat.

Prisen på det endnu ikke færdigudviklede ICE ligger indtil nu på svimlende én milliard kroner, og fem procent af den eksorbitante sum er røget direkte i  lommen på Kammeradvokaten for at yde rådgivning under udviklingen af systemet.

Det fremgår af et svar fra skatteminister Morten Bødskov til Folketingets skatteudvalg.

Skatteminister Morten Bødskov.
Skatteminister Morten Bødskov. Foto: Liselotte Sabroe
Vis mere

»Omkostningerne til Kammeradvokaten skønnes inden implementeringen af It-tilsynets anbefalinger at udgøre cirka 5 procent af de samlede forventede omkostninger i ICE-programmet i 2021,« skriver ministeren.

Med lidt hurtig hovedregning betyder det altså, at Kammeradvokaten indtil nu har skovlet cirka 50 millioner kroner ind for at bistå med udviklingen af ICE.

Ministerier og andre statslige instanser er tidligere blevet kritiseret for at kaste for mange penge efter Kammeradvokaten, som blandt andet blev sat til at finde ud af, hvad der var blevet af de 117 millioner kroner, Britta Nielsen er dømt for at have svindlet Socialstyrelsen for.

Skatteministeriets brug af Kammeradvokaten er ingen undtagelse.

Dennis Flydtkjær (DF), skatteordfører.
Dennis Flydtkjær (DF), skatteordfører. Foto: Ida Guldbæk Arentsen
Vis mere

Sagen får Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, til at se rødt.

»Det er et grotesk højt beløb. Det kan ikke forsvares over for vælgerne,« siger han og tilføjer:

»Og det bliver endnu mere grotesk, fordi Skatteministeriet har sat Kammeradvokaten til at fortolke de regler, man selv har lavet i Skatteministeriet. Man skulle ellers mene, at de bedste til at forstå lovgivningen er de jurister i Skatteministeriet, der selv har lavet lovene. Men nu forgylder man Kammeradvokaten for at fortolke de regler, man selv har lavet!«

Det er ikke kun Dennis Flydtkjær, der mener, at Skatteministeriet har væltet for mange penge ned i Kammeradvokatens kasse i forbindelse med udviklingen af det nye ejendomsvurderings- og ejendomsbeskatningssystem.

Skatteminister Morten Bødskov nedsatte i efteråret 2020 et uafhængigt it-tilsyn, der skal holde snor i skattevæsenets dyre it-projekter.

Og 8. juni i år fældede It-tilsynet sin dom over ICE, herunder Skatteministeriets brug af Kammeradvokaten. Dog uden at sætte konkrete beløb på.

It-tilsynet konkluderede følgende:

  • 'Kammeradvokatens rolle i programmet er uklar (de er både rådgiver og godkender), og der er ingen styring efter væsentlighed og risiko.'
  • 'It-tilsynet anser det for muligt, at Kammeradvokatens deltagelse og store økonomiske belastning af programmet kan reduceres betragteligt.'

Sagt på jævnt dansk mener It-tilsynet, at Skatteministeriet har brugt Kammeradvokaten forkert og postet for mange penge i det private advokatfirma.

Skatteminister Morten Bødskov er langt hen ad vejen enig i It-tilsynets konklusioner:

»På baggrund af anbefalingerne fra It-tilsynets trykprøvning af ICE-programmet skal Kammeradvokatens opgaver i relation til udviklingen af det ejendomsvurderingssystem i videst muligt omfang hjemtages til Skatteforvaltningen,« skriver han i et svar til Folketinget.

Og videre:

»På baggrund af It-tilsynets anbefalinger forventes omkostningerne til Kammeradvokaten at blive nedbragt væsentligt. Det er derfor forventningen, at Kammeradvokatomkostningernes andel af de samlede, forventede omkostninger i ICE-programmet vil falde væsentligt fremadrettet.«

Dennis Flydtkjær håber, at opmærksomheden på denne sag kan danne præcedens.

»Der skal sættes en prop i strømmen af millioner til Kammeradvokaten. Det er ikke rimeligt at bruge skatteborgernes penge på den måde.«