Ledelsen på Roskilde Universitet er i forbindelse med de studerendes introforløb blevet bekendt med flere sager om krænkende adfærd.

Ifølge Sjællandske Medier mener Dagbladet Roskilde at vide, at der er tale om i alt fire sager, hvoraf én sag er af særdeles grænseoverskridende karakter.

Trine Sand, der er vicedirektør for Uddannelse og Studerende på Roskilde Universitet, genkender ifølge avisen beskrivelsen, men hun ønsker ikke af hensyn til de involverede parter at kommentere den konkrete sag.

»Når der er klager og indberetninger, sørger vi for i vores samtaler med de studerende at få behandlet sagen fra alle de sider, der nu er. Vi har nogle jurister, der kigger på sagerne, og om de falder inden for områder, hvor der skal en sanktionering til,« siger vicedirektøren.

Denne sommer er der startet omkring 1.700 studerende på Roskilde Universitet (RUC), og det er i forbidelse med introforløbet for denne gruppe af studerende, de fire sager har fundet sted.

Hvad der ligger til grund for de fire klagesager, tør Trine Sand ikke sige noget om, men hun understreger, at rus- og introforløb på RUC skal ske i nogle rammer, hvor alle kan være med.

I 2018 – da første bølge af MeToo skyllede ind over Danmark – kortlagde en landsækkende undersøgelse fra Danske Universiteter og Danske Studerendes Fællesråd uønsket seksuel adfærd blandt lærere og elever på universiteterne.

Undersøgelsen viste dengang, at en række studerende på flere uddannelsesinstitutioner havde oplevet upassende og krænkende adfærd.

I kølvandet på undersøgelsen startede RUC et samarbejde mellem de studerende og ledelsen for at forsøge at få indsigt i de konkrete udfordringer, der var på universitetet.

Dengang sagde rektor på RUC Hanne Leth Andersen:

»Det er vigtigt både med fakta, så vi ved, hvad vi taler om, og med videre debat og dialog. Derfor har vi på RUC søsat en række initiativer, der skal gøre os klogere, når det gælder sexisme og krænkelser både i relation til studerende og ansatte.«

Hvad der kommer ud af de seneste klagesager og efterdønningerne af anden MeToo-bølge på RUC er nu op til juristerne at vurdere.