Sammenlignet med udlandet har coronapatienter på de danske intensivafdelinger klaret sig bedre, viser en ny opgørelse.

Det kan ifølge speciallæge og formand for Lungeforeningen Torben Mogensen skyldes, at nogle af de allermest syge i Danmark slet ikke kom i intensivbehandling.

»Rigtig mange covid-19-patienter døde uden at være i intensivbehandling,« siger Torben Mogensen, der tidligere har været vicedirektør på Hvidovre Hospital.

En ny dansk opgørelse viser, at 37 procent af de 323 coronapatienter, der har været indlagt på intensive afdelinger i Danmark indtil 20 maj, endte med at dø.

Det er et relativt lavt tal, når vi sammenligner med andre lande, og relativt lavt i forhold til, hvad vi i foråret frygtede i Danmark.

»I starten hørte vi jo fra forskellige afdelinger, at tallet (andelen af intensivpatienter, som døde, red.) kunne ligge helt op på 80 procent. Det viser sig nu, at man har fået så meget styr på behandlingerne, at man er kommet ned på 37 procent. Det er rigtig godt gået,« siger Torben Mogensen.

Han fortæller, at overlevelsen på en intensivafdeling normalt ligger på omkring 30 procent. Men så landede de første coronapatienter på afdelingerne.

»Der kom nogle tal ud fra visse afdelinger, hvor man havde en meget høj dødelighed, og samtidig så vi, at dødeligheden i udlandet var meget høj,« siger Torben Mogensen og fortsætter:

»Derfor frygtede man, at covid-19-patienterne ikke ville overleve en intensivbehandling.«

På Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital var ugen op til og selve påsken hård.

»Vi er en afdeling, der er vant til fire dødsfald om måneden, men her oplevede vi en tid med fire dødsfald om dagen,« sagde professor og overlæge Thomas Benfield i april til Dagens Medicin.

Men den nye opgørelse viser altså, at de danske afdelinger er lykkedes med at bringe dødeligheden markant ned i fht. andre lande.

Intensivlæge på Rigshospitalet Nicolai Haase, der står bag opgørelsen, peger selv på, at vi i Danmark har været bedre forberedte.

»Vores tal viser, at vi på intensivafdelinger i Danmark har kunnet levere behandling af høj kvalitet, selv om situationen var tilspidset. Vi skulle både forberede os på flere patienter og udvide vores kapacitet, men fik heldigvis stor hjælp fra personale fra andre afdelinger, som hjalp med patientbehandlingen,« siger Nicolai Haase i en pressemeddelelse.

Men Torben Mogensen peger også på en anden forskel på intensivbehandlingen i Danmark og mange andre lande.

»Der er den forskel, at vi i Danmark er bedre til at vurdere patientens chance for at overleve og derved også fravælge behandlinger,« siger han og forklarer:

»Hvis man har en alvorlig sygdom, som man ikke kan helbredes for, så skal man ikke igennem en meget traumatisk og ubehagelig behandling på en intensivafdeling.«

Mange døde altså uden at være i intensivbehandling, fordi de i forvejen var meget svækkede pga. alderdom eller anden sygdom.

Det kan lyde brutalt, men formanden for Lungeforeningen mener faktisk, at det er positivt.

»Det gør, at man kan få en mere værdig død. Det er noget, vi har snakket rigtig meget om i Danmark, og som vi stadig skal blive endnu bedre til,« siger han og fortsætter:

»Det er urimeligt at give folk en behandling, som er pinefuld, hvis de ikke har nogen fremtidsudsigter.«

Kunne man forestille sig, at man i de måneder, hvor der var meget pres på hospitalsafdelinger, er gået længere for at sikre plads til dem, der havde bedst chance for at overleve? 

»Nej, fordi vi var ikke presset. Men det er klart, at man har diskuteret, hvad der ville ske, hvis vi var så presset, at vi ikke havde respiratorer nok,« siger Torben Mogensen, som dog med sit kendskab til hospitalsvæsenet aldrig har været bekymret for, at vi ville havne der.

»Men i Italien var det (at man skulle til at prioritere patienter, red.) jo på tale,« siger han.