Kniv, konflikt, krænkelser, trusler og en luftpistol i tasken.

De ansatte på Familieretshuset i Aarhus skal ikke blot hjælpe og håndtere familier og forældre i konflikt. De skal også skullet håndtere trusler og forældre, der har våben med til møder.

Det viser en Arbejdstilsynsrapport, som B.T. Aarhus har fået aktindsigt i.

Arbejdstilsynet har vurderet, at ledelsen har udsat de ansatte for en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko og givet Familieretshuset et påbud.

Ledelsen har til tilsynet oplyst, at de ansatte oplever frustration hos nogle forældre i forbindelse med møde, da der aktuelt er flere måneders ventetid i nogle sager.

Ledelsen skriver desuden, at »konflikten mellem forældrene kan blive større grundet ventetiden«

Ifølge rapporten fra 11. juni  har der været tre alvorlige episoder, hvor forældre har været truende eller krænkende overfor ansatte på Aarhus-afdelingen inden for det seneste år.

Særligt én af episoderne springer i øjnene. I rapporten, som B.T. Aarhus er i besiddelse af, fremgår det, at en far i oktober 2020 får konfiskeret et multitool med kniv i venterummet af en vagt.

Faren bliver vred og verbalt opfarende og skælder ud på vagten.

Moren afleverer ligeledes et multitool. Dog uden at protestere. Hun forsøger at berolige faren uden held.

Inde på mødet fortsætter faren med at være vred og hævder, at han bliver behandlet som »en kriminel«.

Hvad der videre sker på mødet, er uklart, og streget ud i rapporten. Men det fremgår, at manden på vej ud af mødet viser vagten en luftpistol, han havde gemt i tasken under mødet.

Episoden fik dengang ledelsen til at reagere.

Skabe, infoplakater og en ny politik om, at forældre skulle aflevere tasker i skabene inden møder med de børnesagkyndige, blev indført.

Men det var ikke nok til at sikre de ansatte.

Det konkluderer Arbejdstilsynet i rapporten, der gav et påbud, som senest skulle efterleves den 15 september i år.

Tilsynet finder nemlig en række punkter, som viser, at ledelsen ikke har forebygget vold tilstrækkeligt.

De ansatte var nemlig ikke instrueret i, hvem der skule stå for at sætte forældrenes tasker i skabe, eller hvilke tasker der skulle aflåses i skabene.

Derudover er alle utrygge episoder ikke blevet registeret, da de ansatte var usikre på, hvordan det skulle gøres. Voldspolitikken var heller ikke gennemgået inden for nyere tid.

Samlet set vurderede tilsynet, at de ansatte ikke var tilstrækkeligt oplært og instrueret i håndteringen af vold og trusler herunder i risikovurdering og konflikthåndtering.

I en mail til B.T. Aarhus svarer Jacob Buch, der er vicedirektør for Børn og forældreansvar hos Familieretshuset, at man tager påbuddet meget alvorligt.

»Det påvirker selvfølgelig medarbejderne, hvis de selv, eller deres kollega bliver truet eller udsat for vold. Derfor tager vi også den slags hændelser meget alvorligt, og tager hånd om både den enkelte medarbejder og kollegerne,« skriver han i mail.

Ifølge vicedirektøren arbejder man hver dag med at hjælpe mange mennesker, der står i en svær situation eller måske er i krise. Det er ikke muligt at ændre på, men Familieretshuset vil gøre alt for at skabe et sikkert arbejdsmiljø.

»I Familieretshuset arbejder vi løbende på at løse de udfordringer i arbejdsmiljøet, vi har kendskab til. Arbejdstilsynets påbud har været med til at kaste lys over, at vi har nogle udfordringer, som vi ikke har været helt gode nok til at få løst. Det er vi i gang med nu. Familieretshuset skal være et sikkert sted at arbejde for alle medarbejdere.«

Vicedirektør Jacob Buch understreger, at flere initiativer er sat i gang.

»Det er vores opgave at sikre, at det er trygt og sikkert at gå på arbejde, og det er vi på nogle områder ikke lykkedes helt med. Derfor har vi sammen med medarbejdere allerede sat en række handlinger i gang – for eksempel er vores politik på området blevet evalueret og opdateret, vi har revideret og udarbejdet nye retningslinjer, og medarbejderne bliver trænet i konflikthåndtering.«

»Derudover bærer vores medarbejdere alarmer, og vi har vagter, som kan træde til, hvis der skulle opstå problemer, når vi holder møder med forældre.« skriver han i mailen.

Arbejdstilsynet har efterfølgende vurderet påbuddet som efterkommet.