EU-Domstolen har annulleret en godkendelse fra EU-Kommissionen af dansk statsstøtte til PostNord, meddeler domstolen onsdag i en pressemeddelelse.

Den annulleres på to af fem konkrete punkter: En kapitalindsprøjtning på en milliard danske kroner i 2017 og fritagelse for moms.

Sagen udspringer af en klage fra Danske Fragtmænd og brancheorganisation for den danske vejgodstransport (ITD), som mener, at konkurrencen er skæv.

De havde krævet, at EU-Kommissionens beslutning om at godkende statsstøtte til PostNord i 2018 skulle annulleres.

Sagsøgerne begrundede klagen i, at EU-Kommissionen ikke havde indledt en formel undersøgelsesprocedure i henhold til EU-traktaten. EU-Domstolen har altså onsdag ikke taget stilling til, om statsstøtten er berettiget eller ej.

ITD og Danske Fragtmænd havde konkret klaget over momsfritagelsen til PostNord og en stor kapitalindsprøjtningen i 2017.

Desuden havde de blandt andet peget på, at den statslige kompensation, som PostNord modtager for sin pligt til at bringe post ud, er uforenelig med reglerne i EU's indre marked.

I en skriftlig udtalelse hæfter PostNord sig ved, at EU-Kommissionen har fået medhold i flere af sagens punkter. Det er blandt andet EU-Kommissionens godkendelse af den danske stats kompensation for befordringspligten.

- På andre af sagens punkter skal EU-Kommissionen træffe afgørelse på ny. Hos PostNord har vi dog ikke grund til at tro andet, end at Kommissionen igen vil afvise anklagerne fra ITD, som det skete i 2018, hedder det.

PostNord har pligten til at bringe post ud i Danmark, og denne opgave udgør ifølge selskabet en tredjedel af PostNord Danmarks samlede salg.

Denne andel har været faldende, mens PostNord samtidig har fået meget mere uddeling af pakker, som er et marked i stor vækst på grund af stigende e-handel.

Her er PostNord i konkurrence med andre selskaber. De har længe argumenteret for, at statsstøtten giver PostNord en urimelig fordel i konkurrencen.

ITD er tilfreds med afgørelsen fra EU-Domstolen. Brancheorganisationen har ikke endnu besluttet, om de punkter, hvori de ikke får ret, skal appelleres.

- Vi er selvfølgelig rigtig glade ved første løsning. Vi har hele tiden sagt, at der var noget galt, fordi der hen over de sidste mange år er givet rigtig mange millioner kroner til det underskudsgivende PostNord. Det har været en konkurrence fra PostNord, som vi har oplevet som helt unfair, siger ITD-direktør Carina Christensen.

Hun tilføjer, at ITD gerne havde set, at hele afgørelsen var blevet annulleret. Og organisationen vil nu nærlæse afgørelsen.

/ritzau/