Nordjyske sygeplejersker i Aalborg nedlagde for en time deres arbejde.

Strejken foregik foran Aalborg Universitetshospital Syd, hvor over 100 var mødt op med bannere for at markere deres utilfredshed.

»Det her er et kæmpe opråb til Christiansborg om, at de ikke bare kan lægge en dæmper på os, og så er vi stille. Nej! Det her fortsætter,« siger Caroline Grøn, basissygeplejerske på hospitalets akutmodtagelse, til B.T.

Hun har været med til at planlægge dagens arbejdsnedlæggelse.

»Det er så fedt,« udbryder hun, mens det vrimlede ud med sygeplejersker, og antallet af deltagere oversteg 100.

Onsdag skønnede Caroline Grøn, at der vil komme 40.

Sygeplejerskerne stillede sig ud foran sygehuset fra klokken 07.45 til 08.45.

Og det er til trods for, at Danske Regioner har arbejdsrettens ord for, at sygeplejerskernes nedlæggelser – landet over – strider imod overenskomsten.

Men det preller af på sygeplejerskerne.

»Jeg tænker ikke så meget over det. Det overordnede mål overskygger det hele. Målet er vigtigere end konsekvenserne,« siger Caroline Grøn.

Senere torsdag mødes Arbejdsretten igen for at diskutere et pålæg om, at sygeplejerskerne skal normalisere arbejdet. Samt blive idømt en bod, hvis de ikke adlyder.

»Det er ikke noget, jeg frygter, eller som ryster baglandet. Vi står sammen og har et godt fællesskab,« siger Caroline Grøn til Arbejdsrettens planer.

Til spørgsmålet om, hvorvidt sygeplejerskerne kan retfærdiggøre arbejdsnedlæggelserne over for patienter, der i forvejen lider under konflikten, svarer hun:

»Jeg synes, man skal lægge ansvaret på politikerne og sammenligne det lidt med at tisse i bukserne. Hvis ikke vi gør noget i dag, varmer det kortvarigt.«

»Men så går det galt om to til tre år. Det, at vi tager teten i dag, gør måske, at det går ud over nogle få, men på lang sigt hjælper det til, at vi har et sundhedsvæsen om fire år og sygeplejersker til at tage imod patienter. Så vi ser langsigtet i stedet for kortsigtet.«