Hvis vi vaccinerer 600.000 danskere i aldersgruppen 20-29 år med vaccinerne fra AstraZeneca, vil 15 få alvorlige blodpropper, og fem vil dø.

Nul vil have reddet livet på grund af vaccinen.

»Det er den sundhedsmæssige konsekvens af at give vaccinen.«

Sådan siger tidligere direktør for Statens Serum Institut Nils Strandberg Pedersen, der kommer med en krads kritik af en række partiets beslutning om, at vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson skal indgå i en fritvalgsordning.

Tidligere direktør for Statens Serum Institut, Nils Strandberg Pedersen. (Foto: JENS NØRGAARD LARSEN/SCANPIX NORDFOTO 2002)
Tidligere direktør for Statens Serum Institut, Nils Strandberg Pedersen. (Foto: JENS NØRGAARD LARSEN/SCANPIX NORDFOTO 2002) Foto: JENS NØRGAARD LARSEN
Vis mere

Beslutningen bryder med alt, hvad vi kender fra den måde, vi behandler lægemidler på i samfundet, forklarer han.

Af lægemiddelloven fremgår det, at forholdet mellem risici og effekt skal være gunstigt for lægemidler, der markedsføres til brug i Danmark.

»Princippet for lægemidler er – og det gælder i særlig høj grad for vacciner – at de ikke må skade mere, end de gavner,« siger Nils Strandberg Pedersen.

Samme pointe har de danske læger.

Gennem deres foreninger Dansk Selskab for Almindelig Medicin, DSAM, og Praktiserende Lægers Organisation, PLO, har de sagt nej til at skulle føre nålen i en fritvalgsordning.

Det fremgår klart af et notat udarbejdet af Sundhedsministeriet.

'DSAM og PLO gav samstemmende udtryk for, at det ikke mente, det var en attraktiv lægelig opgave at ordinere Vaxzevria (AstraZeneca-vaccinen), da indikationen for vaccination med denne vaccine for relevante målgrupper ikke vil være sundhedsfaglig, men af hensyn til borgerens bevægelighed i samfundet,' står der.

Også Danske Lægers Vaccinationsservice afviser at vaccinere i samme notat.

Kun den private virksomhed Practio var interesserede i at vaccinere, hvis det kan betale sig økonomisk, fremgår det.

Men til trods for at lægerne ikke bakker op om en fritvalgsordning, og Sundhedsstyrelsen ikke anbefaler vaccinen, så har politikerne alligevel valgt den løsning.

»Jeg mener, at det er helt forkert, og jeg mener, at det er i strid med alt, hvad vi hidtil har kendt. Politikerne har truffet en beslutning, som burde være en sundhedsfaglig beslutning,« siger Nils Strandberg Pedersen.

Den tidligere direktør er ikke i tvivl om, hvad han vil råde til, hvis et yngre familiemedlem kom til ham og sagde, at han gerne ville løbe risikoen for eksempelvis at kunne komme ud og rejse.

»Jeg ville selvfølgelig fraråde det. Det, vi skal basere vores anvendelse af lægemidler på, er på det sundhedsfaglige. Man kan ikke tage højde for, om folk skal ud at rejse. Jeg ser på det sundhedsfaglige og siger: Du får mere skade af vaccinen end gavn. At du så får gavn af vaccinen i form af, at du kan komme ud at rejse, kan jeg ikke forholde mig til.«

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) udtaler i et skriftligt svar til B.T.

'Der er bred politisk opbakning til den tilvalgsmodel, som Sundhedsstyrelsen har beskrevet. Den er et supplement til vores almindelige vaccinationsprogram, hvor vi giver borgere, som selv ønsker det, mulighed for at få en EMA-godkendt COVID-19-vaccine hurtigere, end de ville komme til ifølge vaccinationskalenderen. Det synes jeg er en god afvejning i den konkrete situation, hvor vi alle sammen sukker efter at få normalitet i vores tilværelse og flere oplever, at deres vaccination er blevet udsat nogle uger. Sundhedsstyrelsen vil komme med vejledning til de private aktører, herunder omkring de forhold som gælder i ordningen – nemlig, at der skal foretages en individuel lægefaglig ordination med skærpede krav til information og samtykke før vaccination.'

Andre læser også