»For os som forening er det selvfølgelig dødbekymrende.«

Sådan lyder det fra direktøren i Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen, da han bliver forelagt nye oplysninger i sagen om den 90-årige, demente plejehjemsbeboer Else.

Det viser sig nemlig nu, at det ikke kun er nedværdigende tale og sundhedsfarlig hygiejne, som det aarhusianske plejehjem Kongsgården har problemer med.

Plejehjemmet har også svært ved fyldestgørende dokumentation i form af bl.a. journaler, der ikke er opdaterede og er mangelfulde. Læg dertil, at personalet mangler at kunne dokumentere, hvordan de håndterer ældre med demenssygdom.

Det viser et tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed foretog 28. maj i år, og som B.T. har søgt aktindsigt i.

»Hvis du som læge, sygeplejerske eller sosuassistent skal køre videre på en andens behandling, fx ved et vagtskifte, er det meget vigtigt, at alt er noteret, og at data er korrekt, ligesom det er, hvis man bliver indlagt på et hospital. Det bør ikke være anderledes på et plejehjem, så selvfølgelig skal alt dokumenteres,« siger han og uddyber:

»Og for os som forening er det selvfølgelig dødbekymrende, at der mangler dokumentation for, hvilke metoder og tilgange man skal bruge til borgere med demenssygdom, især fordi 60-80 procent af alle plejehjemsbeboere har en demenssygdom,« siger han.

Styrelsen for Patientsikkerhed foretog tilsynet 28. maj i år.

Tilsynet var et såkaldt reaktivt tilsyn. Det foretages, hvis styrelsen har fået kendskab til forhold, der 'udgør en fare eller en begrundet mulig fare for patientsikkerheden'.

I det konkrete tilfælde er tilsynet blevet foretaget på baggrund af, at Aarhus Kommune i februar i år blev bekendt med, at TV 2 havde foretaget skjulte optagelser på plejehjemmet.

Dokumentaren viser bl.a., at den ældre demente dame Else i syv minutter hænger i en sele, mens personalet forgæves forsøger at få hende til at komme af med sin afføring.

Trods de nedværdigende billeder beskriver tilsynet Kongsgården som et sted med 'god stemning, god tone og adfærd blandt engagerede medarbejdere'.

Klip fra TV 2's dokumentar, som sætter fokus på kritisable forhold på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.
Klip fra TV 2's dokumentar, som sætter fokus på kritisable forhold på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus. Foto: EB.dk
Vis mere

Men det halter altså med at dokumentere det sundhedsfaglige, herunder medicinhåndtering og behandling af syge ældre, viser tilsynet ifølge aktindsigten.

Mere konkret viser aktindsigten en mailkorrespondance mellem Styrelsen fra Patientsikkerhed og Aarhus Kommune.

Mailen er udformet af sundhedschef i Aarhus Kommune Kirstine Markvorsen, der har opsummeret tilsynets bemærkninger.

Styrelsen for Patientsikkerhed tilføjer efterfølgende en række bemærkninger med rødt, som sundhedschefen ikke har noteret.

Her fremgår det, at personalet bl.a. ikke har skrevet ned, hvilke sygdomme og funktionsnedsættelser nogle af de ældre har, at der ikke er fulgt op på ændringer og forebyggende tiltag, og at personalet ikke har fået opdateret journaler til overførsel fra et tidligere journalsystem.

Læg dertil fejl i tre ældres medicingennemgang.

'Tilsynet oplevede, at den gode og fine fokus, der var og er på kultur, har fjernet fokus fra dokumentationsområdet,' lyder det blandt andet fra Styrelsen for Patientsikkerhed i mailen.

Det bekymrer Alzheimerforeningens direktør:

Direktør i Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen.
Direktør i Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen. Foto: Jon Fiala Bjerre
Vis mere

»Det handler om, at den sundhedsfaglige standard halter, og at kvaliteten ikke står mål med det, vi forventer af sundhedsvæsenet i Danmark. Derfor har vi brug for et paradigmeskifte i forhold til plejehjem,« siger han.

Styrelsen skriver også, at Kongsgården 'inden for en måned', det vil sige i starten af juli, vil modtage to uddybende rapporter omkring tilsynet. De er dog endnu ikke udkommet, og det er derfor endnu uvist, om Kongsgården på baggrund af tilsynet vil modtage et påbud.

Sundhedschef i Aarhus Kommune Kirstine Markvorsen forklarer til B.T., at hun tager alle kritikpunkter 'dybt alvorligt'. Men også, at styrelsens kritik var 'forventet':

»Det er ting, vi allerede har været i fuld sving med at udbedre, allerede inden tilsynet kom, og derfor var det også forventet, at vi fik de kritikpunkter, da vi ikke er og var færdige endnu med at gennemgå alle beboernes journaler,« siger hun.

Du kan læse hele sundhedschefens svar i faktaboksen her på siden.