Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Ingen departementschefer, ingen kontorchefer, ingen embedsmænd overhovedet kan gøres tjenstligt ansvarlige for, at Socialministeriets og Socialstyrelsens kontrol har været så ringe, at Britta Nielsen har kunnet svindle sin arbejdsplads for svimlende 121 millioner kroner.

Sådan lyder konklusionen i Kammeradvokatens rapport om Britta Nielsen-sagen.

Også Børne- og Socialministeriets nuværende departementschef, Jens Strunge Bonde, som har bestridt den ansvarstunge post siden 20. februar 2017, går fri.

‘Selv om der ikke i perioden fra 2015-2018 har været etableret kontrolfunktioner eller funktionsadskillelser, der kunne forhindre besvigelserne, er det ikke efter vores mening muligt at placere et tjenstligt ansvar herfor hos de funktioner, der i denne periode beskæftigede sig med tilskudsadministrationen eller det departementale tilsyn,’ konkluderer Kammeradvokaten.

Britta Nielsen i retten i Sydafrika kort før udleveringen til Danmark.
Britta Nielsen i retten i Sydafrika kort før udleveringen til Danmark. Foto: PHILL MAGAKOE
Vis mere

Det til trods for, at Rigsrevisionen gentagne gange rejste advarselsflaget over for Socialstyrelsens mangelfulde kontrol med udbetalingerne fra tilskudsadministrationen, hvor Britta Nielsen gennem 42 år var en betroet medarbejder.

»Der har været advarsler undervejs. Når vi gennemgår alle advarslerne (fra Rigsrevisionen, red.), så kan vi se, at nogle er der fulgt op på, nogle er der måske fulgt utilstrækkeligt op på, og enkelte er der ikke fulgt tilstrækkeligt op på. Det er klart, at det ikke er tilfredsstillende,« siger Jens Strunge Bonde og tilføjer:

»Der er gået det galt, at der ikke har været den tilstrækkelige kontrol, men at systemet nok har været for meget baseret på tillid.«

Jens Strunge Bonde betoner, at han på intet tidspunkt fra sin tiltrædelse som departementschef i februar 2017 og frem til efteråret 2018, hvor Britta Nielsens svindel blev afsløret, har fået information fra medarbejdere i Socialstyrelsen om, at Rigsrevisionen gentagne gange har kritiseret den mangelfulde kontrol.

»Når man sætter sig i sådan en stol (departementschef-stolen, red.), får man jo et materiale ind, man skal tage stilling til. Der er ikke i den indledende fase af min ansættelse nogen, der har peget på, at der var betydelige risici. Tværtimod.«

Men hvilke konkrete tiltag har du selv taget på baggrund af de anbefalinger, Rigsrevisionen er kommet med, fra din ansættelse i februar 2017 og frem til svindlen blev opdaget i efteråret 2018?

»I den periode, jeg har været her, har opgaven (tilskudsadministrationen og udbetalingen af satspuljemidler, red.) været placeret i Socialstyrelsen. Det betyder, at det er Socialstyrelsen, der får Rigsrevisionens anbefalinger på området. Jeg har så det overordnede ansvar, og jeg skal selvfølgelig påse, at styrelsen lever op til sit ansvar. Det er det, vi også tager stilling til i dag, at det vil jeg have sker bedre fremadrettet.«

Lige for at få det helt klart: I din periode som departementschef er der ingen i Socialstyrelsen, der har forelagt dig nogle af anbefalingerne fra Rigsrevisionen om, at der skal strammes op?

Børne- og socialminister Mai Mercado og hendes depratementschef Jens Strunge Bonde tager Kammeradvokatens konklusion om, at ingen kan gøres ansvarlige for, at Britta Nielsens svindel kunne lade sig gøre 'til efterretning'.
Børne- og socialminister Mai Mercado og hendes depratementschef Jens Strunge Bonde tager Kammeradvokatens konklusion om, at ingen kan gøres ansvarlige for, at Britta Nielsens svindel kunne lade sig gøre 'til efterretning'. Foto: Philip Davali
Vis mere

»Der er ikke i den periode, jeg har været her, været et særligt fokus på det område, nej,« siger han og tilføjer:

»Det er klart, at jeg har også haft en forventning om, at der har været ryddet op dengang. Nu har jeg fået rapporterne i hånden og må konstatere, at det har der ikke. Det får jeg nu gjort fremadrettet.«

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) tager Kammeradvokatens rapport ‘til efterretning’ og fokuserer som sin departementschef på det fremadrettede arbejde med at skærpe kontrollen med tilskudsmidler fra Socialstyrelsen.

Hun mener, at alle ‘har været i god tro’ i forhold til, at der blev fulgt op på Rigsrevisionens gentagne advarsler.

»Men der kommer til at være en proces fremadrettet, hvor vi skal kigge på opgaver og kompetencer i Socialstyrelsen. Der vil blive ryddet op, for jeg er ikke tilfreds med det, jeg har set,« siger hun og tilføjer:

“Det er en af de største svindelsager, Danmark nogensiden har været udsat for. Det er uforståeligt. Det er uforklarligt, og det må ikke ske igen. Det er derfor, der skal ryddes op nu.«

Kammeradvokatens rapport, som friholder hele embedsapparatet for tjenstligt ansvar, har indtil nu kostet 1,2 millioner kroner, oplyser Børne- og Socialministeriet til B.T.