Veganisme, vegetarisme, flexitarisme og så videre. Man kan blive helt rundtosset over alle de kødfrie tendenser, der florerer. Og noget tyder på, at danskerne da heller ikke har ændret vaner.

»Det, vi kan sige med sikkerhed, er, at idéen om en vegetarisk livsstil ikke har vundet indpas, og at kød har en lige så stor plads i vores måltider som før,« konstaterer lektor Jon Fuglsang.

Han er tilknyttet Professionshøjskolen Metropol, hvor han er ekspert i mad, ernæring, fødevaretendenser og trends, og han har kigget på Madkulturen 2018 - en årlig rapport, som undersøger danskernes hverdagsmad og -vaner.

Rapporten viser, at af kødfrie dage ikke er steget i løbet af de seneste tre år. Og det kan måske virke overraskende, fordi der er kommet meget fokus på dyrevelfærd, køds klimabelastning og de sundhedsmæssige udfordringer, kød kan have på helbredet.

»Det er et ideal for mange at skære ned på kødet, men vi kan se, at det ikke er overført til praksis endnu. Det lader til, at det er sværere end som så,« vurderer Jon Fuglsang.

Ifølge lektoren bunder den manglende kødfrie praksis i, at det vigtige for danskerne er, at hverdagsmaden lykkes.

I en travl hverdag kan det være en udfordring, fordi vi ikke har vegetariske retter på rygraden - modsat kødretter, som er en del af madkulturen.

Jon Fuglsang peger også på hyggekulturen som en del af grunden til, at danskerne har svært ved at give slip på kødet.

»Vi er vant til tyngden og mætheden, kød giver, som er tung og intens. Det er det, man på engelsk kalder 'comfort food', som vi kobler til hygge. Det er ikke nemt at vænne sig til den mindre intense mæthedsfølelse, som vegetariske måltider giver os,« siger han.

Madkulturen 2018 viser, at selvom danskerne overordnet set spiser kød oftere end for tre år siden, er der nogle grupper, der spiser mindre end andre.

Særligt de 18-25-årige og de ældre over 65 år spiser sjældnere end andre aldersgrupper aftensmad, som indeholder kød.

Her er med andre ord en større sammenhæng med den italesatte tendens om mindre kød og så de faktiske måltider.