Lyt til artiklen

Narko, knuste flasker og hundelorte.

Det er nogle af de mange uhumske efterladenskaber, som Frederiksbergs daginstitutioner må lægge legeplads til uden for deres åbningstid.

Det viser en ny survey-undersøgelse, som Frederiksberg Kommune har foretaget blandt bestyrelserne for 44 daginstitutioner.

»Vi har mange dårlige erfaringer med ubudne gæster, hvor glasskår, cigaretskod, piller, brugte kondomer m.m. er blevet efterladt til fare for børnenes sikkerhed,« lyder det fra en af daginstitutionerne, der optræder anonymt i undersøgelsen, men langtfra står alene med problemet.

I surveyen er bestyrelserne for 23 kommunale og 20 selvejende daginstitutioner samt for den kommunale dagpleje blevet bedt om at svare på, om de er interesserede i at åbne institutionens legeplads op for alle borgere i weekender og på lukke- og helligdage, hvis de får økonomisk kompensation for det.

Men det afviser 33 af de i alt 44 bestyrelser – altså 75 procent.

»Da der ikke er penge til løbende vedligehold, ønsker vi ikke at åbne legepladsen. Desuden er vi voldsomt plaget af våben- og narkosalg i aftentimerne, og unge mennesker hopper over hegnet og indtager stoffer på legepladsen, hvilket i sig selv er et voldsomt problem for os,« svarer en anden daginstitution i undersøgelsen.

Helt overordnet begrunder mange af institutionerne deres svar med, at de er bekymrede for slitage og hærværk på legepladsen. For nogen fordi de ikke har mulighed for at låse klapvogne, krybber og legeredskaber inde.

»Det er vores opfattelse, at det ofte er meget store børn, der klatrer over hegnet, og som ligeledes kravler op på vores tag,« svarer en tredje dagsinstitution.

De mange negative svar fra surveyundersøgelsen gør stort indtryk på Enhedslistens Daniel Panduro, der er formand for Børneudvalget i Frederiksberg Kommune.

»Det bekymrer mig meget. Det skal ikke være sådan, at vores børn møder ind mandag morgen, og der så ligger alkoholflasker, brugte kondomer og andre ting og sager. Det giver ingen mening. Så kan man jo ikke lave pædagogisk kvalitet,« siger han til B.T.

Han understreger, at kommunen ikke har til hensigt at tvinge nogen daginstitutioner til at åbne deres legepladser op for offentligheden uden for åbningstiden, hvis institutionerne vurderer, at det vil skabe flere udfordringer for dem.

»Vi er så tæt bebygget en by og har så relativt få børnevenlige arealer. Så det, at du har en hel legeplads, der står tom hele weekenden, er jo også dumt, hvis nu forældrene og deres børn gerne vil derover og lege. Men hvis de synes, det er en god idé nu, men senere ombestemmer sig, så lukker vi bare igen for offentlig adgang til legepladserne,« siger Daniel Panduro.

Ud af de 11 daginstitutioner, der er interesserede i at åbne institutionens legeplads for offentligheden uden for åbningstiden, er to i forvejen omfattet af en særlig ordning med åbne friarealer.

Begge får som led i den ordning en kompensation på 68.000 kroner om året til at dække personalets daglige oprydning efter borgernes brug af legepladserne.

Hvis de øvrige ni daginstitutioner skal have tildelt budget på samme vilkår, vil kommunens udgift være cirka 240.000 kroner årligt, oplyser forvaltningen.