Børn kommer mindre ud, end deres forældre gjorde, viser en ny undersøgelse. Det skyldes især computere, iPads og alle de andre skærme i børnenes liv.

»En iPad er god til mange ting. Men den kan aldrig erstatte det, du får ud af at bygge en hule eller dæmning, fange en frø, fægte med nedfaldne grene og føle stoltheden, når du har nået toppen af klatretræet,« siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Over halvdelen af forældre til børn i alderen 5-12 år svarer i en repræsentativ undersøgelse for Danmarks Naturfredningsforening, at deres børn kommer mindre ud i naturen, end forældrene selv gjorde i barndommen. Tre ud af fire peger på elektronikken som den største skurk.

Og det er da også en del af forklaringen, mener Theresa Schilhab, Dr. pæd. og lektor ved DPU. Sammen med kollegaer skal hun med forskningsprojektet ’Naturlig teknik’, som er støttet af Nordea-fonden, de næste fem år bl.a. undersøge, hvordan man kan bruge den tiltrækningskraft, mobil-apps og anden teknologi har, til netop at få børn ud i naturen.

»Vi så det f.eks. med den enorme ’Pokemon Go’-bølge, hvor børn traskede mange kilometer om dagen og samtidig kom til at tale med folk, de ellers ikke ville have mødt, hvis spillet ikke havde trukket dem ud af døren,« siger Theresa Schilhab.

Som en del af forskningsprojektet interviewer de både voksne og børn i et forsøg på at kortlægge, hvilket potentiale apps har.

»Mange børn fortæller, hvordan de på grund af ’Pokemon Go’ pludselig er dvælet ved nogle af de mindesmærker og statuer, som de ellers aldrig har lagt mærke til. De oplever også at være bedre til at navigere rundt ved hjælp af kort,« siger hun.

Er det en ægte naturoplevelse, når man oplever naturen gennem teknologi? 
Er det en ægte naturoplevelse, når man oplever naturen gennem teknologi?  Foto: VASILY MAXIMOV
Vis mere

Theresa Schilhab, der selv er 51 år, indrømmer, at projektet på mange måder udfordrer det billede, hun selv og mange i forældregenerationen har af en ægte naturoplevelse, hvor man løber rødkindet rundt på engen.

»Det er også en del af projektet, at vi skal blive klogere på, hvad en naturoplevelse er i dag, og hvad den skal give os, f.eks. bevægelse, fordybelse, stimulering af sanser, læring, mv.,« siger hun.

Så bliver vi nemlig også klogere på, hvordan teknologien kan understøtte oplevelsen i stedet for at skærme.

»Man kan jo f.eks. spørge, om manden, der tager ud for at se på fugle, får en ringere naturoplevelse, fordi han har ser på den gennem en kikkert?,« siger hun og forklarer, at man f.eks. kunne forestille sig spil, hvor børnene skal ud med sin mobil og tage billeder af f.eks. ti gule blomster.

Men vil vi gerne have børnene mere ud, skal vi også kigge andre steder hen, mener Theresa Schilhab.

»I min barndom var der ikke samme grad af overvågning af børn. Der er simpelthen mindre tid til, at børnene kan gå ud og udforske verden på fri hånd. Og det gælder også os som forældre, der ikke har tid til selv at komme ud og være gode rollemodeller,« siger hun.

Det er forældrene også selv opmærksomme på i undersøgelsen, hvor netop forældrenes mangel på tid, lange skoledage og mindre frihed er nummer to, tre  og fire grund til, at børnene ikke kommer ud.

Du kan selv bidrage til projektet ’Naturlig teknik’ HER.