De studerende på CBS efterlyser ører, der vil lytte. Lytte til deres bekymringer, hvad angår ledelsens plan om at nedlægge seks uddannelser. Trods flyers, en mailstorm, en underskriftsindsamling og nu en blokade, føler de sig dog stadig overhørt.

Den udlægning er ledelsen dog ikke helt enig i, men det betyder ikke, at studenteroprøret ikke gør indtryk:

»Vi har stor respekt for det faglige engagement, som vores studerende viser med deres aktioner. Vi har i dag været på campus ekstra tidligt og taget en dialog med mange af de aktionerende studerende,« fortæller uddannelsesdekan Gregor Halff i en mail onsdag eftermiddag.

B.T. København ville gerne have interviewet dekanen, men det har ikke været muligt.

I stedet har han svaret på tre spørgsmål skriftligt. Spørgsmål, der omhandler den beslutning, der onsdag morgen fik omtrent 70 studerende til at blokere en høring på Copenhagen Business School-afdelingen Kilen.

De forsøgte at råbe ledelsen op, efter det fredag kom frem, at man vil nedlægge seks uddannelser og yderligere 334 studiepladser. Dette for at imødekomme et krav fra regeringen.

Regeringen vil nemlig have flere studiepladser udenfor storbyerne. Vil uddannelserne ikke flytte ud, skal de i stedet skære op mod ti procent af optaget. Og det vil CBS altså løse ved at nedlægge uddannelser i stedet for at skære over en bred kam, som de studerende ønsker det.

»Vores håb er at blive inviteret med ind i dialogen. Vi kan se, at både nuværende og tidligere studerende samt erhvervsledere og meningsdannere blander sig i debatten. Vi vil gerne have, at ledelsen får alle nuancer med,« fortalte studenteroprørets talsperson Oliver Anton forud for blokaden.

De studerende vil høres, fremgår det på deres skilte.
De studerende vil høres, fremgår det på deres skilte. Foto: Oliver Anton
Vis mere

Skriftligt forklarer Gregor Halff, at han inden onsdagens første møde brugte 20 minutter på at besvare de studerendes spørgsmål.

»Vi sørgede også for, at de aktionerende studerende fik mulighed for at sidde med ved dagens høringsmøde i Akademisk Råd om reduktionerne.«

Dette bekræfter Oliver Anton overfor B.T. København, men bemærker også, at de studerende udelukkende blev tilbudt at være tilskuere til høringen.

»Vores mål og opråb er dog imidlertid, at de relevante studerende – der er går på de nedlukningstruede uddannelser – bør høres, hvilket vi ikke ville få mulighed for, hvis vi alene bare var tilskuere til en møde.«

De studerende mener derfor stadig ikke, at de bliver hørt. Men den betragtning er Gregor Halff som tidligere nævnt ikke enig i:

»De studerendes stemme er også repræsenteret i både CBS' bestyrelse og Akademisk Råd.«

»Vi er derfor ikke enige i, at vi ikke lytter og inddrager de studerende. Det er en stor opgave, vi skal aflevere inden jul, så tid er desværre en faktor. Efter nytår skal alle universiteter sammen lave en sektorplan for studiepladsreduktioner på op mod 10 procent i de store byer,« forklarer han og tilføjer, at CBS på grund af det politiske krav kommer til at mangle omtrent 50 millioner kroner. Årligt.

Netop derfor har man med udgangspunkt i økonomi og ledighedstal besluttet at skære på antallet af studier, forklarer han:

»Samtidig ønsker vi at værne om den unikke og brede forskningsbasis, som vores uddannelser bygger på. Vi vil sikre, at kompetencerne fra de lukningstruede uddannelser flettes bredt ind i uddannelser på CBS.«

I kølvandet på dagens aktion agter de studerende at fortsætte deres kamp for at blive hørt. Deres kamp for at sætte fokus på processen og den manglende inddragelse.

»Vi har snakket om en række muligheder for, fortsat at belyse problematikkerne. For os er det afgørende, at vi bliver hørt på samme måder som alle andre.«

»En uformel snak på gangen – med dekanen for uddannelse – er jo unægteligt ikke det samme som en reel høring af de involverede studiers studerende,« lyder det fra Oliver Anton.