Forkert eller manglende medicindosering, ufaglærte medarbejdere uden oplæring og for kort tid hjemme hos borgeren.

Det er nogle af de forhold, som Camilla Haslam Gam råbte op om, da hun var ansat som SOSU-hjælper hos Berits Hjemmepleje i Aarhus i 2019.

Her oplevede hun så kritisable forhold, at hun endte med at gå til sin fagforening.

»Det er dybt forfærdeligt, at det er stået på så længe. Jeg er så lettet over, at retfærdigheden endelig har sejret,« siger Camilla Haslam Gam til B.T.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nemlig fredag midlertidig lukket ned for Berits Hjemmepleje, der dermed får et forbud mod at drive personlig og praksis hjælp, omsorg og pleje i Aarhus.

Det sker, fordi styrelsen vurderer, at der er kritiske problemer af væsentlige betydning for kvaliteten af den pleje, de udfører.

Et forbud, der burde være landet for to år siden, ifølge Camilla Haslam Gam.

Hun blev i foråret 2019 ansat som SOSU-hjælper hos Berits Hjemmepleje i Aarhus. Allerede cirka seks måneder senere endte hun med at sige op.

Hun oplevede hurtigt efter sin ansættelse, at ledelsen slækkede på at få folk lært op og sendt til de rigtige kurser. Det var især ufaglærte og vikarer, der måtte yde pleje til borgere, som de reelt ikke havde styr på.

»På daglig basis kom vi ud for, at der enten var givet forkert medicin eller ingen medicin til borgeren dagen forinden. Andre havde slet ikke fået besøg,« siger Camilla Haslam Gam.

Hun oplevede også, at nyansatte alt for hurtigt blev kastet ud i at køre alene hjem til borgeren, selvom de ikke var klar til det. Desuden blev der afsat færre timer til besøg hos nogle borgere, end hvad de egentlig var visiteret til.

»Det er mennesker, vi har med at gøre. Og vi har også at gøre med medicin, og det kan blive meget alvorligt, hvis det ikke bliver gjort rigtigt.«

Sammen med en gruppe kollegaer gik Camilla Haslam Gam til ledelsen i Aarhus for at gøre opmærksom på problemerne. Ifølge Camilla Haslam Gam blev det bortforklaret.

Hun forklarer, at der blev ikke gjort noget ved problemerne. I stedet opstod der dårlig stemning på kontoret. Til sidst søgte Camilla Haslam Gam råd hos sin fagforening sammen med en gruppe kollegaer.

»Jeg kan stå inde for mit eget arbejde. Men stakkels ufaglærte, der ikke var lært ordentligt op, som pludselig stod ude ved borgerne alene. Det er ældre mennesker, der er syge og svækkede, og det skaber også stor utryghed for dem.«

Hun har arbejdet som SOSU-hjælper flere andre steder både før og efter tiden hos Berits Hjemmepleje. Og aldrig nogensinde har hun oplevet så kummerlige forhold.

»Jeg er så lettet og virkelig glad for, at der nu sker noget, men det er vildt bekymrende, at det er stået på så længe. Det er virkelig trukket i langdrag.«

Det betyder, at omkring 1400 ældre borgere i Aarhus på ubestemt tid må undvære deres sædvanlige hjemmepleje.

Aarhus Kommune overtager herefter opgaverne, indtil Berits Hjemmepleje har fået rettet så meget op på de mange kritisable forhold, så påbuddet eventuelt bliver ophævet.

Forbuddet kommer, efter et tilsynsbesøg den 6. september og et møde den 1. oktober og træder i kraft fredag 8. oktober 12.00.

Styrelsen fortæller, at de har modtaget flere bekymrende henvendelser fra borgere.

Selv hvis Berits Hjemmepleje igen får lov til at yde hjælp og pleje i Aarhus, er Camilla Haslam Gam ikke overbevist om, at det er godt nok.

»Min tillid til det firma er der overhovedet ikke. Jeg vil aldrig anbefale nogen at arbejde der eller at lade sine familiemedlemmer få pleje af dem.«

B.T. Aarhus har forsøgt at få en kommentar fra direktør i firmaet, Berit Bækgaard Thomsen, der afviser at stille op til interview.

På Berits Hjemmeplejes hjemmeside står der følgende:

»Vi er meget kede af at Styrelsen for Patientsikkerheds beslutning vil betyde, at vi skal lukke vores ellers velfungerende afdeling i Aarhus Kommune, og meget kede af at alle vore kunder skal overgå til kommunal hjemmepleje uden frit valg.«