Unge drenge med indvandrerbaggrund skaber utryghed på Hovedbiblioteket i Birkerød.

Derfor har Nordsjællands Politi intensiveret indsatsen efter flere anmeldelser om uro ved og på selve biblioteket - herunder i bibliotekets parkeringskælder.

De unges utryghedsskabende adfærd gik i 2018 udover den 65-årige førtidspensionist Jan Teslak, der blev slået ned, da han tyssede på de unge og bad dem lade være med at ødelægge inventaret.

I dag bruger han ikke biblioteket mere, og han kender flere ældre, som også undlader at bruge biblioteket på grund af de unge ballademagere.

Unge indvandrere skaber utryghed i Birkerød – blandt andet på byens bibliotek og i parkeringskælderen, hvor billedet er fra.
Unge indvandrere skaber utryghed i Birkerød – blandt andet på byens bibliotek og i parkeringskælderen, hvor billedet er fra.
Vis mere

Birkerød Bibliotek ligger i Rudersdal Kommune, og Venstre-borgmester Jens Ive erkender problemerne, men siger også, at kommunen har gjort meget for at få bugt med uromagerne.

»Vi har lukket for selvbetjeningstiden. Vi har lavet videoovervågning i området og kigger på at afspære yderligere for parkering,« siger han.

»Så har vi sat gadeplansmedarbejdere ind, og vi har en tæt dialog med politiet, som også er til stede i området,« siger han og nævner også en helhedsindsats i forhold familie og skole.

Det lyder som mere af det samme, og det har ikke virket…

»Det synes jeg ikke man kan sige. Det her er noget, der blusser op med jævne mellemrum. En gruppe af unge mennesker som fravælger det almindelige fællesskab. Det handler om at inddrage dem og ikke ekskludere dem. Vi skal også holde dem ude af andre typer af grupperinger,« siger Jens Ive.

Jan Teslak blev slået ned på biblioteket. Han siger også, at der er flere ældre, som ikke kommer på biblioteket mere på grund af de unges aggressive adfærd...

Han blev slået ned i selvbetjeningstiden (uden for almindelig åbningstid, red.) Den har vi lukket for nu. Det problem eksisterer ikke mere.

Nej, I har lukket muligheden for, at almindelig borgere kan bruge bibioteket fordi, der er nogen, der ikke kan opføre sig ordentligt…

Rudersdal kommunes borgmester Jens Ive (V) efterlyser ansvarlige forældre til de drenge, der laver ballade ved Hovedbilioteket i Birkerød.
Rudersdal kommunes borgmester Jens Ive (V) efterlyser ansvarlige forældre til de drenge, der laver ballade ved Hovedbilioteket i Birkerød. Foto: Sofie Mathiassen
Vis mere

»Det er rigtigt, og det er rigtigt rigtigt trist. Der er ingen tvivl om, at jeg mener, at deres opførsel er helt uacceptabel«

Har I nok jernnæve på?

Hvad er det for en jernnæve, du snakker om? Vores medarbejdere kan få en voldsdom for at tage fat i dem. Vi har som kommune ikke magtbeføjelser. Voldsmonopolet ligger hos politiet, siger Jens Ive.

Er det et problem, at I ikke har det.

»Til tider har vi da også oplevet, at politiet ikke har ressourcer nok. Så burde man tillade et kommunalt nærpoliti, som fik de magtbeføjelser, der skal til.

»Mangler i magtbeføjelser til at håndtere den slags sager, hvor der er tale utryghedsskabende adfærd?

»Det er noget, kommunerne mangler i hele landet. En vagt, der står på et værtshus, må jo heller ikke lægge hånden på en borger. Det er kun politiet, der må det. Et venligt skub i ryggen kan hurtigt blive tolket som et voldeligt overfald. Derfor er det ikke vagter og slet ikke bibliotekarerne, der fysisk skal blande sig i det her. Jeg vil også fraråde, at borgerne gør det.

Det er for manges vedkommende tale om drenge, og man har et helt system af kommune, SSP og politi og en masse økonomiske ressourcer. Hvorfor kan I ikke få problemet løst?

»Unge klumper sig sammen, og det har de altid gjort. Vi kan ikke spærre dem inde, hvis ikke de begår noget ulovligt. Det er hele tiden en balance. Bryder du muligheden for dialog med dem, så er det svært at lave om på tingene.«

Er der opstået en subkultur blandt indvandrerdrenge med en attitude, I har svært ved at håndtere?

»Ja, men vores held er da, at vi ikke har grovere kriminalitet og bander. Vi har de her unge, som vi skal sørge for ikke ryger i banderelationer. Vi skal også kigge på, hvad der er gået godt. I andre kommuner skyder de efter hinanden,« siger borgmesteren.

»Men vi kan ikke bruge jernnæven, det er kun politiet«.

Han efterlyser også synlige forældre:

»Deres mor og far burde gøre noget ved det her. De er totalt fraværende. Deres interesse er begrænset. Det er derfor problemet opstår. Har du en tydelig far og mor, så er der ikke noget problem. De har en kultur i de hjem - både de etnisk danske og de, der ikke er - hvor man ikke interesserer sig for ens børns gøren og laden,« lyder det fra borgmesteren.