Aarhus Universitetshospital igangsætter nu for alvor sit coronaberedskab og flytter sygeplejersker til akutafdelingen.

Det betyder, at 22 sygeplejersker mandag er blevet overført fra deres normale afdelinger, så de kan hjælpe til på akut- og infektionsmedicinsk afdeling, hvor coronapatienter er indlagt.

Det drejer sig både om sygeplejersker, der frivilligt er gået med til det, mens andre må træde til mod deres vilje, lyder det fra fællestillidsrepræsentant Vibeke Bak.

I øjeblikket er der 14 patienter med covid-19 indlagt på sygehuset, men færre end fem af dem ligger på intensiv. Alligevel er der behov for at reagere nu, siger hospitalsdirektør Poul Blaabjerg til B.T.

»Det er sat i gang i midten af sidste uge med virkning fra i dag, fordi vi med de høje smittetal forventer, at der også kan ske en stigning i antallet af indlagte, og så skal vi være klar. Derfor har vi udvidet med yderligere syv senge på afsnittet,« siger han.

Det betyder altså, at 22 sygeplejersker indtil videre har måttet forlade de afdelinger, de normalt arbejder på, for at hjælpe til med covid-19-patienterne. Dermed skal de altså træde til på en afdeling, de ikke har særlig erfaring med i forvejen.

Vibeke Bak fortæller, at sygeplejerskerne er frustrerede over, at det igen er dem, der skal træde til for at løse en kritisk opgave.

»Det er en provokation mod sygeplejerskerne, for det er et problem, der kunne være fundet en løsning på tidligere,« siger Vibeke Bak.

Hun fortæller, at Dansk Sygeplejeråd siden sommeren har efterspurgt en beredskabsaftale, så sygeplejerskerne i god tid kunne forberede sig på, hvad det indebar at være i beredskabet. Men aftalen landede først i sidste uge, bare tre dage før sygeplejerskerne måtte aktiveres og flytte afdeling.

»Nogle er vant til at arbejde i klinikker i det daglige, de er ikke vant til at håndtere akutdårlige patienter. Så en del af frustrationen går også på, at man er nervøs, og der udtrykkes bekymring for, om man kan løfte opgaven,« siger Vibeke Bak, der dog understreger, at man heldigvis ved mere om sygdommen og behandlingen denne vinter end sidste år.

Poul Blaabjerg understreger, at sygeplejerskerne er rustet til opgaven, da de har været igennem »kompetenceudvikling«.

»Det er noget, vi har gjort flere gange undervejs i pandemien, så sygeplejerskerne er oplært til det og kan varetage opgaven,« siger Poul Blaabjerg.

Når sygeplejerskerne bliver flyttet fra andre afdelinger, betyder det også, at der bliver skruet ned for planlagt aktivitet der. Det er almindelig praksis at flytte ressourcerne på den måde, når der opstår usædvanlige situationer som denne, siger Poul Blaabjerg.

Men de resterende sygeplejersker på de øvrige afdelinger må derfor også løbe hurtigere, forklarer Vibeke Bak.

»Selv hvis det bare er ganske få personer fra hvert enkelt afsnit, der fjernes, så har det konsekvenser, for vi er få i forvejen, og der skal ikke meget til, før der opstår huller i vagtplanen. Det har store effekter ude i resten af organisationen,« siger hun.

Hun forklarer, at løsningen kunne have været, at der var ansat mere personale på akut- og infektionsmedicinsk afdeling, så de i første omgang bedre kunne klare sig selv. Men de ærgrer sig også over, at man ikke for flere måneder siden indgik en aftale, så sygeplejerskerne kunne have forberedt sig.

»Så havde de haft mulighed for at drøfte det med familien og overveje, hvad det ville betyde. Det er også en hård mental proces at skulle omvende sig til det her, og nogle får muligvis ødelagt deres jul og nytår for andet år i streg.«

I alt indgår omkring 275 sygeplejersker i beredskabet. Det er det antal sygeplejersker, der kan blive flyttet til coronabelastede afdelinger, hvis det bliver nødvendigt.

Sygeplejerskerne bliver kompenseret med et fast honorar på omkring 3.000 kroner om måneden for at være en del af beredskabet og i øvrigt 1.500 kroner, når de træder til.

Andre læser også