I dag kan elbilister vælge imellem 61 offentligt tilgængelige ladestandere, hvis de har brug for strøm til bilen i Odense Kommune.

Men om knap ni år - i 2030 - skal udbuddet af ladestandere være større. Langt større.

Det viser en ny rapport, som By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune har fået lavet hos rådgivningsvirksomheden Rambøll.

Af den fremgår det, at der skal være 509 offentligt tilgængelige ladestandere i stedet for de nuværende 61, hvis kommunen skal nå sit mål om, at 40 procent af bilparken er elbiler i 2030.

Ifølge by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V) er det ikke urealistisk at skulle mere end ottedoble det nuværende antal på mindre end ni år.

»Jeg tror, vi kan magte det. Blandt andet fordi vi virkelig er nogle politikere, der vil det grønne,« siger han.

I Rapporten bliver Odense Kommune anbefalet ikke at indtage hovedrollen i udrulningen af den nye ladeinfrastruktur, men i stedet påtage en mere understøttende rolle.

Det falder i god jord hos Christoffer Lilholt, som glædeligt overdrager en del af ansvaret til virksomheder og boligforeninger - på trods af at kun en af fire boligforeninger har en strategi for ladestandere, og at det stadig er meget uklart, hvor meget virksomheder kan bidrage til at opfylde ladebehovet i offentligt rum.

»Det er den helt rigtige vej at gå, fordi Odense Kommune skal tage ansvar, hvor andre ikke vil.«

»Jeg er ikke i tvivl om, at boligforeningernes ejere og bestyrelser - alemene og private - vil overgå til el.«

Ud af de i dag 61 ladestandere, der er i dag, er 55 normalladere, tre er ladestandere med hurtigladning, og tre er ladestandere med lynladning.

I 2030 er målet, at der vil være 422 normalladere, 52 hurtigladere og 35 lynladere fordelt efter, hvor behovet er størst.