»Jeg føler, at jeg den dag i dag er knyttet til dem, fordi vi havde tiden sammen, mens de var helt små. Jeg kender mange andre børn, som kan være meget knyttet til deres mor typisk. Det synes jeg, vi har relativt lidt af. Vi er meget ligeværdige i vores relation til pigerne«.

Sådan siger 36-årige Nikolaj Harmon, der har taget fem måneders barsel med begge sine piger, Oda og Berta, der i dag er henholdsvis tre et halvt og halvandet år gamle. Børnene har han sammen med kæresten Maja.

Fremover vil flere måske gøre som Nikolaj, mener Forum for Mænds Sundhed, som arbejder for at fremme mænds sundhed.

I slutningen af i år forventes en ny lov om to måneders øremærket barsel nemlig at træde i kraft, og det betyder, at omkring 40.000-50.000 mænd forventes at komme til at gå hjemme med babyen.

»Vi har aldrig før i verdenshistorien haft så mange mænd, der går på barsel. Det bliver en gevinst for barnet at få to personer, der har ansvaret for den nære kontakt,« siger Svend Aage Madsen, formand for Forum for Mænds Sundhed og forskningsleder på Rigshospitalet.

Forum For Mænds Sundhed vil i forbindelse med, at flere mænd forventes at tage barsel – og ikke mindst længere barsel – igangsætte forskningsprojektet Far på Barsel.

Projektet skal i første omgang afdække, hvordan fædre oplever barsel, og dernæst udmønte sig i konkrete tilbud, der kan gøre det attraktivt at ville holde orloven.

»Mødregrupper har jo været en kæmpe succes. Men hvordan kunne mændene tænke sig at være på barsel, og hvordan kan de støttes bedst muligt? Det kan være forskellige aktiviteter sammen med barnet, men også uddannelse af sundhedsplejersker, der ved, hvordan man bedst muligt rådgiver far,« siger Svend Aage Madsen.

Barslen har været ligeligt fordelt mellem Maja og Nikolaj. Foto: Kasper Løjtved/Byrd.
Barslen har været ligeligt fordelt mellem Maja og Nikolaj. Foto: Kasper Løjtved/Byrd.
Vis mere

I gennemsnit holder mødre 273,9 dages orlov i barnets første leveår, mens mænd kun holder 31,9 dages orlov med barnet, viser tal fra Danmarks Statistik.

Der er altså et godt stykke vej endnu, hvis de vil følge i fodsporene på Nikolaj Harmon, som Svend Aage Madsen kalder for en del af en »pionergeneration« grundet det nye engagement i familielivet og forældreskabet.

»Det var meget naturligt for mig at tage relativt meget barsel. Generelt prøver vi i vores forhold at tage lige del i de forskellige ting. Man kan jo godt som far opleve at blive kørt ud på et sidespor, når børnene er nyfødte, og det er mor, der amme. Så kan det godt blive selvforstærkende, når børnene bliver ældre, og de er blevet vant til, at det er mor, der trøster og giver tryghed, og så ender man måske med ikke rigtig at komme i spil,« siger Nikolaj Harmon.

Han har selv været med til at stifte en fædregruppe, anden gang han var på barsel.

Nikolaj Harmon sammen med sin datter. Foto: Kasper Løjtved/Byrd.
Nikolaj Harmon sammen med sin datter. Foto: Kasper Løjtved/Byrd.
Vis mere

»Når man er på barsel, oplever man måske ikke så meget, som andre synes er spændende at høre om. Men i en fædregruppe kan man jo mødes med nogen, der er det samme sted i livet,« siger Nikolaj Harmon.

Generelt mener han, det er vigtigt at have nogle andre fædre at spejle sig i, hvis man som mand vælger at tage mere af orloven.

»Man kan godt komme til at føle sig lidt ekskluderet, hvis man eksempelvis er den eneste mand, der er med til babysvømning. Derfor synes jeg, det er godt med initiativer kun for mænd,« siger den 36-årige mand, der til daglig arbejder som lektor i økonomi på Københavns Universitet.

Han kan godt se ideen med øremærket barsel, da det måske kan ‘skubbe lidt til mændene’:

Berta halvandet år. Foto: Kasper Løjtved/Byrd.
Berta halvandet år. Foto: Kasper Løjtved/Byrd.
Vis mere

»Jeg håber, det kan gøre, at det bliver mindre ildeset fra arbejdsgiver side, at mænd tager barsel,« siger Nikolaj Harmon.

Svend Aage Madsen stemmer i:

»Det kan ikke gå hurtigt nok. Jeg så gerne, at processen med at vedtage loven blev fremskyndet,« siger han.

Den ansvarlige minister, beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, skal selv på barsel til efteråret.

Nikolaj Harmon. Foto: Kasper Løjtved/Byrd.
Nikolaj Harmon. Foto: Kasper Løjtved/Byrd.
Vis mere

»Først og fremmest fordi jeg ikke vil snyde hverken mig selv eller mit barn for den gave, det er at være sammen i starten af livet. Derfor glæder jeg mig også meget til selv at holde orlov,« siger han.

Peter Hummelgaard mener, det er vigtigt at få en mere lige fordeling af barselsorloven.

»Det er i mine øjne godt for børnene at være sammen med begge deres forældre tidligt i livet. Så for mig er det her ikke kun en dagsorden for kvinderne, som det måske traditionelt har været set som, men i høj grad også noget, der er i mænds interesse og en mandepolitisk dagsorden«.