Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

97.700.440 kroner.

Det er så mange penge, der snart lander i lommerne på Aarhus Universitet. Nærmere bestemt hos 65 forskere på universitet, der tirsdag modtog en forskningsbevilling fra Carlsbergfondet.

De 65 forskere er blandt 292 ansøgere, der modtager penge. I alt uddeler fondet 456 millioner kroner til de danske forskningsmiljøer.

Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

De mange millioner går især til målrettet forskning inden for humaniora og samfund, lyder det.

»Vi uddeler 200 millioner kroner samlet til humaniora og samfundsvidenskab. Det er halvdelen af vores midler, som går til forskere, der ikke har så mange puljer og programmer at søge midler fra som forskere inden for naturvidenskab. Det glæder mig,« siger Flemming Besenbacher, Carlsbergfondets bestyrelsesformand.

I alt modtog fondet i år 589 ansøgninger. Alle bevillinger er givet på baggrund af en grundig faglig vurdering af ansøgningerne, der udspringer af forskernes egne videnskabelige ideer og projektforslag.

Heriblandt indgår forskningsprojekter om landbrugets udvikling i 1600-tallet og klimaforandringers påvirkning af arktiske økosystemer.

Fondet prioriterer midler til både de yngre forskertalenter på postdoc-niveau og de mere etablerede forskere, der har »brug for støtte til at konsolidere sig som selvstændige forskningsledere«.

»Jeg er glad for, at vi kan kanalisere et stort millionbeløb ind i dansk forskning og på den måde bidrager til at igangsætte vigtige videnskabelige aktiviteter på initiativ af en lang række af landets mest kompetente og idérige forskere,« siger Flemming Besenbacher.

Ifølge Carlsbergfondet bliver det spirende lektorniveau tilgodeset i årets uddeling. På Aarhus Universitet får 11 yngre, nyansatte lektorer hver et Young Researcher-stipendium.

Formålet med dette er at fremme forskerens mulighed for at stå på egne ben ved at etablere en selvstændig forskergruppe omkring sig, lyder det.

Mandlige ansøgere modtager i år 291 millioner kroner og kvindelige ansøgere 165 millioner kroner i alt.

Det svarer til, at kvindelige ansøgere modtager 36 procent af det samlede uddelte beløb. På Aarhus Universitet får 16 kvindelige forskere bevillinger.

»Da Carlsbergfondet har en ambition om på sigt at opnå en kvalificeret mere ligelig kønsfordeling blandt bevillingsmodtagere, vil fondets bestyrelse evaluere årets uddeling med fokus på netop kønsfordeling og identificere eventuelle mulige tiltag for at øge antallet af ansøgninger fra kvalificerede kvindelige forskere,« siger Carlsbergfondet i en pressemeddelelse.

Andre læser også