Der har været et større smitteudbrud på Skelgårdsskolen i Kastrup.

Helt konkret er der tale om 51 smittede elever og en smittet ansat på trods af smitteforebyggende tiltag.

Det oplyser Tårnby Kommune på deres hjemmeside.

Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed lørdag udstedt et påbud om at hjemsende hele 1. årgang på Skelgårdsskolen og tilhørende SFO, da det primært er her, smitten er eksploderet.

Det sker i håbet om at forebygge og inddæmme udbredelsen af smitten.

Påbuddet gælder fra den 27. november til og med den 3. december.

Skelgårdsskolen skal derfor i denne periode være lukket for 1. årgangs eleverne.

I øjeblikket er Tårnby den kommune, hvor smitten er højest i landet, når man kigger på incidenstallet.

Incidenstallet er udtryk for, hvor mange smittede, der er pr. 100.000 indbyggere.

Tallet er 1.064 og antal bekræftede smittetilfælde er 453.

Det overstiger derfor den nationale grænseværdi på 400, og derfor anbefales det, at kommunen indfører særlige smitteforebyggende tiltag.

Anbefalingerne til hvordan lokale smitteudbrud håndteres i kommunerne afløser ordningen med automatisk nedlukning af sogne og kommuner.

Andre læser også