Blandt personer over 15 år har 85 procent enten booket tid, påbegyndt vaccination eller er færdigvaccinerede.

17 procent af dem, der er blevet inviteret til vaccination mod covid-19, har ikke taget imod tilbuddet.

Det vil sige, at de hverken har bestilt tid, er i gang med deres vaccinationsforløb eller er færdigvaccinerede.

Det viser data fra Sundhedsstyrelsen opgjort 26. juli.

Tæller man ikke de 12-15-årige med, der 26. juli var blevet inviteret til vaccination for under to uger siden, er det 15 procent, der ikke har taget imod invitationen.

Michael Bang Petersen, der er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og leder af Hope-projektet, som følger befolkningens adfærd og holdninger under corona, mener, at der især er to grupper, der ikke har takket ja til stikket.

»Vi har en gruppe af decideret skeptikere på omkring fem procent og en gruppe af tvivlere på omkring ti procent,« siger han.

Han forklarer, at den vigtigste faktor for vaccinevillighed er tillid til sundhedsmyndighederne.

»Hvis man ikke har tillid, giver det udslag i, at man er bekymret for, om vaccinen virker, om der er bivirkninger, som man ikke har opdaget endnu, og det sætter sig som en manglende lyst til at imod vaccinen.«

Blandt de 12-15-årige er 34 procent i gang med et vaccinationsforløb.

Det er blandt de 80-89-årige og de 70-79-årige, at den største andel er enten færdigvaccinerede eller i gang med vaccinationsforløbet. For begge grupper er det 97 procent.

/ritzau/