Erik Østenkjær

Har været coach og sparringspartner for eliteidrætsudøvere inden for 28 sportsgrene i 21 lande. Han er forfatter, foredragsholder, kunstmaler, musiker, kulturudvikler og mentaltræner.

Skriv email