Mens Socialdemokraternes retsordfører på Christiansborg ikke har noget imod, at Østjyllands Politi etablerer et bederum, møder beslutningen kritik fra partifælle i Københavns Borgerrepræsentation. Han kalder det et »misforstået« hensyn, der styrker konservative muslimer.

Bederum hører ikke hjemme på hverken politistationer, skoler eller gymnasier. Det mener den socialdemokratiske integrationsordfører Lars Aslan Rasmussen (S) fra Københavns Borgerrepræsentation.

Modsat sin partifælle på Christiansborg, retsordfører Trine Bramsen (S), mener han, at det i høj grad er en opgave for landets politikere at sige fra over for bederum i det offentlige.

Nu er der bederum på politigård: 'Det havde jeg ikke lige set komme'

»For mig at se er religion en privat sag. Hvis man gerne vil bede som muslim, kan man gå i en moské eller gøre det hjemme. Det hører ikke hjemme hos hverken politi eller andre offentlige steder,« siger Lars Aslan Rasmussen.

Østjyllands Politi har netop etableret et bederum, og står det til Trine Bramsen skal politikerne ikke blande sig i, hvordan »betjentstuer, lærerværelser og baderum er indrettet«.

Men Lars Aslan Rasmussen mener, det er »misforstået«, når man af hensyn til integrationen tillader bederum på eksempelvis en politistation:

»Min bekymring er især i forhold til de moderate muslimer i politiet, der ikke har behov for at bede. De stilles i en situation, hvor mere konservative muslimer kan se, hvem der beder, og på den måde kan udøve en social kontrol, som jeg synes er uheldigt.«

Lars Aslan Rasmussen mener, at Folketinget bør tage en principbeslutning om, at bederum ikke hører hjemme i det offentlige rum:

»Jeg synes, det er enormt vigtigt, at man fra Folketinget, der har bemyndigelse over politiet, trækker en streg i sandet og siger, at der ikke er bederum hos politiet. I Danmark fungerer politiet jo udmærket uden bederum. Det er vigtigt at have en klar holdning til, om man ønsker at leve i et religiøst eller sekulært samfund,« siger Lars Aslan Rasmussen.

»For mig at se er det socialdemokratisk politik at adskille religion og det offentlige. Jeg er sikker på, at flertallet af danskere og folk med anden etnisk baggrund er enig med mig i, at religion er en privat sag og ikke skal foregå på hverken politistationer, skoler eller gymnasier,« siger Lars Aslan Rasmussen.

De Konservative og Dansk Folkeparti har opfordret Østjyllands Politi til at genoverveje beslutningen om at indrette et bederum.