To tiltag, hvoraf det ene er kendt fra 1600-tallet, og det andet er splinternyt, skal ifølge Nye Borgerlige være med til at skabe tryghed i Vollsmose.

Det fortæller partiets spidskandidat til kommunalvalget i Odense, Andreas Møller, i forbindelse med nylige uroligheder i Odense-bydelen, som B.T. tidligere har beskrevet.

Han foreslår, at en moderne slags vægtere skal gå ture i Vollsmose-området. Vægtere er kendt fra 1600-tallets København, hvor de sikrerede ro og orden i gaderne om natten. De skiller sig ud fra den almindelige vagt ved at være en del af lokalsamfundet. Sammen med droner, skal de forhindre utryghedsskabende adfærd.

»Når vi har de her redskaber, hvorfor så ikke bruge dem?« spørger Andreas Møller retorisk og fortsætter:

»Folk er virkelig trætte af optøjer.«

Udover en ny indsats bestående af vægtere og droner vil Nye Borgerlige-kandidaten have øget den allerede eksisterende overvågning og patruljering. Han mener, at de sociale indsatser for at øge trygheden i bydelen har fejlet.

»Det har man prøvet nu i 30 år, og det har ikke virket. De samme problemer dukker op igen og igen.«

Derfor vil han arbejde for en forsøgsperiode med vægtere og droner, selvom overvågning ikke umiddelbart er et redskab, Andreas Møller er tilhænger af.

»Men når problemerne er så slemme, så mener jeg, at overvågning og droner er en god idé,« siger politikeren.

Han er af den klare opfattelse, at der er hjemmel til det i den nyeste politiaftale, hvor der blandt andet står, at en forsøgsordning giver kommuner bedre mulighed for at 'anvende vagter, vægtere og eventuelt ny teknologi, der kan supplere politiets arbejde med at opretholde ro og orden.'

Lad os sige, at sådan en forsøgsordning blev vedtaget. Hvor længe skulle den så vare?

»Det korte svar vil være, at det skal det, indtil problemet er blevet løst.«