Der har de seneste måneder været en del optøjer i Odense-bydelen Vollsmose – blandt andet mellem grupperinger i området.

Senest har optøjerne samlet sig omkring centeret Vollsmose Torv, og det har givet en stigende følelse af utryghed blandt beboerne i området. Det bekræfter Søren Dollerup, der er centerchef i Vollsmose Torv, overfor B.T.

»Det har simpelthen ikke været muligt at opretholde den tryghed, som vi ønsker skal være i Vollsmose Torv,« siger Søren Dollerup.

Men ud over grupperingerne af det, man ville definere som hårde kriminelle, så er der også en del unge mennesker, som med deres adfærd er med til at skabe utryghed.

Og derfor kommer SSP i Odense nu med en klar opfordring til forældre i Vollsmose.

»Hovedbudskabet i det her er, at forældre skal interessere sig for, hvad deres børn laver. Mange gange aner forældrene simpelthen ikke, at deres børn befinder sig i et betændt miljø,« siger Tommy Holst, der er sekretariatschef i SSP Odense.

Derfor er det også på tale, at man bliver nødt til at lukke Vollsmose Torv i en periode.

»Jeg kan bekræfte, at det er et greb, som er i overvejelserne. Det er enormt vigtig for bydelen at have et sted som Vollsmose Torv, hvor man kan samles, men det kræver, at man kan føle sig tryg,« siger Søren Dollerup.

For at sikre trygheden i området har SSP derfor sat ind med en specifik indsats, der altså særligt retter sig mod forældre.

»For den helt almindelige beboer i området kan det godt være svært at skelne mellem hårde kriminelle og unge mennesker, der ikke opfører sig ordentligt, og derfor skaber begge grupper lige meget utryghed,« forklarer Tommy Holst og fortsætter:

»Derfor opfordrer vi i høj grad forældrene til at tage medansvar.«

For selvom en snak med hårde kriminelles forældre næppe vil ændre noget, så vil en snak med unge mennesker, der blot bevæger sig i de forkerte fællesskaber derimod kunne ændre noget.

»Så selv hvis man har en fornemmelse af, at ens barn opfører sig ordentligt, så opfordrer vi stadig kraftigt til, at man som forældre tager en snak med sine børn om at undgå de her usunde fællesskaber,« afslutter Tommy Holst.