Forsvarsminister Carl Holst (V) belastes af nye oplysninger, der involverer ham i et muligt lovbrud i Region Syddanmark, mens han var regionens formand.

BT fremlægger med avisen tirsdag dokumentation for, at regionen med fuldt overlæg fik ændret en faktura, så den skjulte udgifter for 16.000 kr. til en ekstern konsulent, som Carl Holst i 2012 og 2013 havde hyret til at skrive et indlæg og tre taler.

På baggrund af BTs oplysninger om fakturaen er regionsrådet mandag blevet orienteret om den nye sag, der følger i kølvandet på den seneste tids kritik af Carl Holsts brug af en af regionens embedsmænd i valgkampen.

Den nye regionrådsformand Stephanie Lohse (V) oplyser, at BTs oplysninger er så alvorlige, at regionen nu vil bestille en ekstern undersøgelse for at klarlægge forløbet - bl.a. for at finde ud af, hvem der gav ordre til, at udgifterne til Carl Holst skulle forsøges skjult.

»Det skal selvfølgelig undersøges, om vi har overholdt god forvaltningsskik og de regler, der er,« siger Stephanie Lohse (V) til BT og nævner Kammeradvokaten som en mulig ekstern undersøger.

På et møde tidligere i dag fortalte regionsrådsformand Stephanie Lohse (V), at der vil blive lavet en ekstern undersøgelse af Carl Holst's faktura-sag, som BT i dag kan afsløre. Region Syddanmark har forsøgt at dække over en udgift til Carl Holst på 16.000 kroner . Til højre er det konstitueret regionsrådsdirektør Jens Elkjær. (Foto: Claus Fisker/Scanpix 2015)
På et møde tidligere i dag fortalte regionsrådsformand Stephanie Lohse (V), at der vil blive lavet en ekstern undersøgelse af Carl Holst's faktura-sag, som BT i dag kan afsløre. Region Syddanmark har forsøgt at dække over en udgift til Carl Holst på 16.000 kroner . Til højre er det konstitueret regionsrådsdirektør Jens Elkjær. (Foto: Claus Fisker/Scanpix 2015) Foto: Claus Fisker
Vis mere

BT vil tirsdag fremlægge dokumentation for, at det var Carl Holsts mangeårige, personlige sekretær, der fik ændret fakturaen med de tre taler og et indlæg, som en ekstern taleskriver havde skrevet for Carl Holst.

En af talerne handlede om Grundtvig, og Carl Holst holdt talen i Munkebjerg Kirke i Odense. En anden post på fakturaen var et skriftligt indlæg til højskole-tænketanken ‘Kredsen’ under Dansk Folkeoplysnings Samråd, hvor Carl Holst var medlem. I begge tilfælde synes formålet intet at have haft med hans arbejde i Region Syddanmark at gøre, hvilket bekræftes af regionen selv.

Ikke desto mindre betalte Region Syddanmark regningen for Carl Holst, men sørgede samtidig for, at den eksterne konsulents faktura blev ændret, så det ikke fremgik, hvad pengene var gået til.

I praksis skete det ved, at Carl Holsts sekretær per mail bad den eksterne konsulent om at sende en ny faktura, og samtidig gav hun en detaljeret instruktion i, hvordan den nye faktura skulle formuleres. I forhold til den oprindelig faktura betød det, at Carl Holsts navn skulle slettes, ligesom angivelse af ‘formål’ og ‘sted’ også skulle fjernes fra de tre taler og det ene indlæg.

På den nye faktura er det derfor ikke muligt at identificere, at regionens penge er brugt på at betale tre taler og et oplæg for Carl Holst.

Fremgangsmåden er stærkt kritisabel, vurderer flere eksperter i forvaltningsret.

»Sekretæren må ikke gå ind og bede om at få ændret en faktura, som det er tilfældet her.  Det er i strid med god forvaltningsskik,« siger Bent Greve, der er professor ved Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet.

Roger Buch, forskningschef i samfundsfag ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, er enig:

»Det er underligt og uforståeligt, at man ændrer regningen og gør den mere diffus. Det er jo en målsætning i den offentlige sektor, at det skal fremgå, hvad man bruger pengene på,« siger han.

Det er mandag ikke lykkedes BT at få et interview med Carl Holst, men i en mail skriver han:

'Det er korrekt, at jeg som Regionsrådsformand har fået oplæg og taler fra forvaltningen, når jeg er blevet inviteret til en række ting, f,eks grundlovstaler, båltaler m.v. Jeg har dog ikke haft med faktureringen at gøre. I forhold til den konkrete sag har jeg fået oplyst, at Regionen nu vil iværksætte en ekstern undersøgelse for at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen, og om der er det mindste at komme efter. Det er jeg glad for'.

Læs meget mere i BT tirsdag og se den afslørende dokumentation.

Andre læser også