Den nye barselsmodel, som arbejdsmarkedets parter nu er blevet enige om, kan koste nybagte forældrepar flere tusinde kroner i barselsperioden.

Det viser beregninger, som Nykredit har lavet for Finans.dk.

Den økonomiske lussing skyldes, at mænd gennemsnitlig tjener mere end kvinder. Derfor giver det forældreparret et større minus i husholdningsbudgettet, når han med den nye barselsmodel er længere tid på barselsdagpenge.

For et gennemsnitligt forældrepar, hvor manden tjener 550.000 kroner om året inklusive pension, feriegodtgørelse mv., og hvor kvinden tjener 485.000 kroner, vil parret i løbet af barselsperioden miste 7.300 kroner efter skat.

Er 11 ugers øremærket barsel til nybagte fædre en god ide eller et indgreb i forældrenes frihed?
Er 11 ugers øremærket barsel til nybagte fædre en god ide eller et indgreb i forældrenes frihed? Foto: Thomas Freitag
Vis mere

Både i den nye og den gamle barselsmodel har forældreparret 48 ugers barsel, som de skal fordele mellem sig.

I den gamle model var to ugers barsels øremærket til manden, mens 11 ugers barsels er øremærket manden i den nye ordning.

Ved den gamle barselsmodel havde parret tilsammen en indtægt – løn og barselsdagpenge – på 863.200 før skat.

Med den nye model vil de have en samlet indtægt på 850.600 kroner før skat.

Parret taber altså 12.600 kroner før skat med den nye model. Efter skat svarer det til cirka 7.300 kroner.

Hvis lønforskellen mellem manden og kvinden er større, bliver familiens økonomiske tab også større med den nye barselsordning.

Hvis manden har en årsløn på 600.000 kroner, og kvinden tjener 400.000 kroner, vil parret miste knap 20.000 kroner efter skat i barselsperioden.

I familier, hvor kvinden tjener mest – det er ifølge tal fra Danmarks tilfældet i cirka hver tredje familie – står parret omvendt til at høste en gevinst, når storken har været forbi.

Er det kvinden, der tjener 600.000 kroner, og manden, der tjener 400.000 kroner, vil parret få en økonomisk gevinst på knap 20.000 kroner efter skat.

Forslaget fra arbejdsmarkedets parter – Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation – skal nu forhandles på plads i Folketinget.

Det er langt hen ad vejen en bunden opgave, da der er tale om implementering af et EU-direktiv i dansk lovgivning.

Direktivet har vakt voldsom debat. Nogle mener, at mere øremærket barsel til mænd, er et godt og nødvendigt initiativ for at skabe mere ligestilling mellem kønnene.

Andre mener, at det et et indgreb i den enkelte families ret til selv at tilrettelægge barslen, og at det kan gå ud over barnet, hvis manden af økonomiske årsager fravælger den øremærkede barsel. For så bortfalder hans barselsperiode for hele parret, og barnet får mindre tid med sine forældre.