Regeringen har sammen med flere partier fra blå blok indgået en aftale om, at det skal være sværere at få statsborgerskab i Danmark.

Og det overrasker ikke B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, at der nu strammes på området. Pilen har peget den vej i flere år:

»Det er vel i virkeligheden udmøntningen af det, man har kunnet se i dansk politik de sidste to-tre år, om at være benhård i forhold til udlændinge. Der kører et kapløb om at overgå hinanden i forhold til kompromisløshed på udlændingepolitikken,« siger han.

Aftalen, der er indgået mellem regeringen, Venstre, Konservative og Liberal Alliance, gør, at udlændinge ikke længere kan få et dansk statsborgerskab, hvis de har fået en fængselsstraf, uagtet om den er betinget eller ubetinget.

Ydermere strammes der på en række andre områder, herunder karensperioden for bøder på over 3.000 kroner, som forlænges til seks år. Og så skal flere spørgsmål i indfødsretsprøven handle om danske værdier.

»Det er jo 'tough med tough på', og det kan ikke blive hårdt nok. Der er 'no mercy' ved frihedsstraf. Men det overrasker mig ikke,« siger Qvortrup og hæfter sig ved, at det især er danskernes stigende ønske om skærpelser på udlændingepolitikken, der gør, at denne aftale nu er blevet en realitet.

Partierne har nemlig slet ikke råd til at stå uden for aftalen:

»Majoriteten af vælgerne efterspørger det, så der er ikke nogen af partierne i aftalen, som kunne holde til at stå udenfor. Det ville en være en foræring til de andre partier, hvis Socialdemokratiet ikke gik med.«

Netop Socialdemokratiet har de senere år været mere tilbøjelige end tidligere til at alliere sig med sine kolleger på den anden fløj, når debatten har omkranset udlændingepolitikken. De var også med i en lignende aftale, der blev indgået sammen med VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti i 2018. Og regeringens støtte til skærpelser på området har nu fået vægtskålen til at tippe:

»For fem år siden havde jeg ikke troet, at det kunne stemmes igennem, der havde Socialdemokratiet sagt nej. Så det er en eksponent for den vej, som udlændingepolitikken har udviklet sig.«

Med i aftalen er hverken Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige, der ønsker endnu strammere regler, og det understreger ifølge Qvortrup blot, hvor meget partierne profilerer sig på spørgsmålet om udlændingepolitik:

»Det taler ind i hvor vidtgående det er blevet i det her våbenkapløb.«