Mette Frederiksen får en næse. Det har Folketingets partier afgjort på et møde, som netop er afsluttet i Folketingets Granskningsudvalg. Det erfarer B.T. fra flere kilder.

»[ …] finder, at statsministeren har ansvaret for processen på koordinationsudvalgsmødet den 3. november 2020, at centraliseringen af magten og beslutningsprocesserne omkring statsministeren bidrog til en meget kritisabel håndtering, hvor afgørende hensyn til retssikkerhed ikke blev taget og at statsministeren på trods af, at hun ikke kendte til den manglende hjemmel har det politiske ansvar herfor,« står der i udkastet til den beretning, som flertallet i Granskningsudvalget har udarbejdet, erfarer B.T.

Der står dog også i teksten, at flertallet – som er Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Enhedslisten og SF –  i Granskningsudvalget nøje har overvejet om der bør rejses tiltale mod statsministeren.

»[ …] har dog ikke fundet anledning hertil,« skriver flertallet

Dermed er det nu endeligt afgjort, at statsministeren ikke under den nuværende parlamentariske sammensætning bliver ramt af juridiske konsekvenser ovenpå Mink-sagen.

Mogens Jensen, den tidligere fødevareminister, får også en næse i sagen.

Med på mødet har været Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund. Han forklarer efter mødet, at Socialdemokratiet har tilsluttet sig kritikken af statsministeren.

Han forklarer, at processen med sagshåndteringen ikke har været hensigtsmæssig. Han forklarer desuden, at statsministeren ikke var tilfreds med forløbet. På den baggrund har Socialdemokratiet tilsluttet sig kritikken.

Det har også været nødvendigt for Socialdemokratiet at tilslutte sig støttepartiernes kritik. Nægtede Socialdemokratiet at tilslutte sig kritikken, så havde de blå partier haft flertal for en advokatundersøgelse.

Stoklund siger, at han ikke mener at statsministeren personligt har begået fejl. Han forklarer dog lidt kryptisk, at statsministeren har »det overordnede ansvar«.

Enhedslistens Peder Hvelplund udtaler efter mødet, at det har været nødvendigt med »en meget skarp kritik«.

»Det er helt åbenlyst, at der har været tale om meget store fejl i processen,« siger han.

Det var ventet, at Mette Frederiksen ville få en næse for sin håndtering af hele Mink-sagen, da Altinget erfarede det mandag.

Det er også den logiske konklusion, da støttepartierne Enhedslisten, Radikale Venstre og SF har afvist at starte en uafhængig advokatundersøgelse ovenpå den voldsomme kritik som Minkkommissionen rettede mod regeringen og adskillige embedsmænd i sidste uge.

Selvom det ikke får decideret juridiske konsekvenser for Mette Frederiksen, så har Radikale Venstre meldt ud, at såfremt Mette Frederiksen ikke udskriver folketingsvalg senest ved Folketingets åbning 4. oktober, så vil Radikale Venstre udtrykke mistillidsvotum til regeringen.

Det vil medføre folketingsvalg, da Mette Frederiksen så ikke længere vil have opbakning fra et flertal i Folketinget. Således har sagen altså fået politiske konsekvenser, da regeringen reelt er væltet, såfremt Radikale Venstre altså holder ord.

De blå partier er dog ikke tilfredse med den udmelding. De mener, der er tale om »et stunt,« da de mener at Mette Frederiksen alligevel havde planlagt et valg i efteråret.

Et valg, hvor det i øvrigt forventes, at Radikale Venstre får ministerposter, da de også tidligere har erklæret, at de ikke vil pege på en ren socialdemokratisk regering igen.

Opdateres …