Mens der i denne uge er skabt usikkerhed om det kommunale, økonomiske bidrag til den Odense-baserede forening 'Søstre mod vold og kontrol', så er der tilsyneladende ikke nogen vaklen i forhold til det statslige, økonomiske tilskud, foreningen får.

Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek i et skriftligt svar.

Han oplyser, at han kun kender til kritikken af foreningen fra diverse medier, og derfor ikke kan udtale sig om den konkrete sag.

»Men jeg vil gerne sige, at det overordnet er mit indtryk, at 'Søstre mod vold og kontrol' gør et godt og vigtigt arbejde mod negativ social kontrol. Samtidig henholder jeg mig til den uvildige advokatundersøgelse, som frikendte foreningen for rygter og beskyldninger om blandt andet dokumentfalsk og udelukkelse af medlemmer.«

»Derfor ser jeg på nuværende tidspunkt ingen grund til at genoverveje den økonomiske støtte, foreningen modtager fra staten,« skriver ministeren til B.T.

Det økonomiske fundament for 'Søstre mod vold og kontrol' består af et tilskud på en halv million kroner om året fra Odense Kommune. Et tilskud, foreningen får til at bekæmpe social kontrol og vold mod kvinder.

Men det tilskud ønsker de store partier i blå blok – Venstre og Konservative – nu at tage fra foreningen.

Det sker efter, at Radio4 og TV 2 Fyn har beskrevet, hvordan islamforsker Jesper Petersen skulle være blevet truet med udskamning på de sociale medier af foreningens frivilligchef Kefa Abu Ras – et forhold som forskeren bekræfter over for B.T.

Enhedslisten i Odense Byråd overvejer nu, om de vil støtte Venstre og Konservatives forslag om at fratage foreningen det kommunale tilskud.

Derudover er foreningen støttet af statslige midler fra finansloven og den statslige reserve på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Med finanslovsaftalen fra 2021 står foreningen til at modtage 3,8 millioner kroner over tre år fra 2022.

Og de penge kan foreningen altså stadig regne med at få.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek understreger dog, at han er optaget af, at foreninger, der modtager støtte, holder sig indenfor lovens rammer.

»Regeringen har naturligvis generelt en forventning om, at de foreninger og organisationer, som støttes med statslige midler, overholder lovgivningen.«

»Jeg vil gerne slå fast, at det selvfølgelig ikke er i orden at fremkomme med trusler for at få sin vilje igennem,« lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek.