Hvorfor må Socialdemokratiet, når Liberal Alliance ikke må?

Det spørgsmål stiller Sólbjørg Jakobsen, der er spidskandidat for Liberal Alliance i Aalborg, sig selv i disse dage. Og det nager hende i høj grad.

»Jeg synes, det er dobbeltmoralsk.«

»Jeg bliver faktisk mest bekymret. For handler det om, at man ikke tør sige nej til ham?« spørger Sólbjørg Jakobsen sig selv, da B.T. Aalborg taler med hende.

Sagens kerne er, at Sólbjørg Jakobsen og Liberal Alliance i september 2020 henvendte sig til Aalborg Kommune for at få tilladelse til at filme kommunalt ansatte hos Aalborg Renovation i deres daglige arbejde.

Optagelserne skulle bruges til en kampagnevideo for Liberal Alliance.

»Vi ønsker alene at få lov at følge en bil i drift, der er i gang med at indsamle affald, filme aktiviteten og have vores statister med på samme tid. Det er nemlig en vigtig funktion, som Aalborg Renovation udfører, og det vil vi gerne være med til at højne respekten og forståelsen for,« lyder det i mailkorrespondancen fra sidste år, som B.T. er i besiddelse af.

Men Aalborg Kommune vendte tommelfingeren nedad i samme mailkorrespondance.

En ting var, at partiet ikke kunne anvende materialet til en partipolitisk video uden samtykke, forklarede kommunen, som tilføjede:

»Vi mener under alle omstændigheder ikke, at vi som kommune kan indgå en sådan aftale om et samarbejde om optagelse af videoen til Liberal Alliance, da det både kan betragtes som partipolitisk støtte og give et indtryk af, at kommunen som myndighed og medarbejderne ikke er politisk neutrale i deres arbejde.«

Liberal Alliance accepterede ifølge Sólbjørg Jakobsen afslaget. Lige indtil borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) delte sin kampagnevideo 2. november.

I videoen besøger han entreprenørenheden i Aalborg Kommune, ligesom han taler med en kommunalt ansat om, hvad hun ville gøre, hvis hun var borgmester.

Og her knækker filmen for Sólbjørg Jakobsen.

»Det her er lige stik modsat af, hvad vi fik at vide. Jeg synes faktisk ikke, kommunen var uhøflige over for os, men det klinger bare hult, at de samme regler ikke gælder for alle.«

»Og det, synes jeg, er et klart problem.«

Sólbjørg Jakobsen siger, at hun sådan set ikke er sur over situationen. Partiet fandt andre veje. Men fremover bør der være klare rammer.

»Jeg har forståelse for, hvis det er to forskellige medarbejdere, som har behandlet vores og deres (Socialdemokratiets, red.) henvendelser.«

»Men reglerne skal gælde for alle, og så må der være ensartede regler på området.«

Selvom det måske kan lyde dobbeltmoralsk, at Socialdemokratiet kan have en kommunalt ansat med i sine kampagnevideoer, når Liberal Alliance ikke må, er der ifølge kommunen en helt essentiel forskel på de to sager.

I et skriftligt svar til B.T. forklarer Freddy Falk, der er kontorchef på juridisk kontor i borgmesterens forvaltning, at Thomas Kastrup-Larsen har kontaktet den pågældende medarbejder privat.

»Aalborg Kommunes medarbejdere har ytringsfrihed og kan deltage i den politiske debat. Der er således forskel på, om en politiker henvender sig direkte til en medarbejder som privat person med henblik på at deltage i en valgvideo eller retter henvendelse til Aalborg Kommune med et ønske om, at kommunen stiller medarbejder eller materiel til rådighed for en valgvideo,« forklarer Freddy Falk.

Men selvom en kommunalt ansat godt må medvirke i partipolitisk kampagne af egen fri vilje, så må de ikke udtale sig på kommunens vegne, understreger Freddy Falk.

»Den pågældende medarbejders udsagn holder sig, efter kommunens opfattelse, inden for disse rammer,« slår han fast.

Det afviger imidlertid fra et af de svar, Liberal Alliance fik fra en af kommunens jurister. Her fremgår det, at kommunen vurderer, at medarbejder ikke kan give samtykke til at medvirke i en partipolitisk kampagnevideo, mens de er på arbejde for kommunen eller optræder i kommunal uniform eller med køretøjer.

»Vi mener ikke, at renovationsarbejderne kan samtykke til, at en video af dem anvendes, så længe den er optaget, mens de er på arbejde for kommunen. Vi blander os naturligvis ikke i, om medarbejderne i fritiden og uden brug af kommunens uniformer og køretøjer ønsker at medvirke i en film for et politisk parti,« står der i svaret.

Derfor undrer det Sólbjørg Jakobsen, at den kommunalt ansatte kan medvirke i Thomas Kastrup-Larsens video i uniform.

Men ifølge Freddy Falk er det en for firkantet læsning af svaret.

»Det er situationen, der afgør, om det er for meget eller ej, og det har vi ikke vurderet var tilfældet her,« siger han.

Må man – helt generelt – medvirke i en politisk kampagnevideo i sin fritid, når man er iført sin arbejdsuniform?

»Det kan man ikke generelt svare på. Det kan være både og. Hvis man samlet set giver det indtryk, at det er Aalborg Kommunes holdning, så kan man ikke, men hvis man giver udtryk for sin private holdning, så kan man godt. Det er min vurdering,« siger han og pointerer, det er en gråzone.

Liberal Alliance fik aldrig lavet video med renovationsmedarbejdere fra Aalborg. I stedet lykkedes det at lave en aftale om at filme skraldemænd i Thisted.

Andre læser også