En indberetning fortæller, at Frank Jensen skulle mandsopdækkes, når han indtog alkohol, samt sørge for at han ikke kom for tæt på kvinder.

Advokatfirmaet Kromann Reumert har afsluttet en undersøgelse af Københavns tidligere overborgmester Frank Jensens adfærd.

I rapporten står der, at Kromann Reumert har modtaget en indberetning fra en anonym person, A1, som har forklaret, at han/hun vidste, at Frank Jensens personlige assistent i 2011 overværede sagen vedrørende julefrokosten, og at personen efterfølgende fik til opgave at mandsopdække overborgmesteren, når han indtog alkohol, samt sørge for, at han kom helt hjem uden at komme for tæt på kvinder.

A1 har oplyst, at ordningen blev iværksat af den daværende administrerende direktør for at undgå en ny julefrokostsag.

Et kvindeligt tidligere medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har forklaret, at Frank Jensen ved festlige lejligheder ofte var omgivet af nogle embedsmænd, såkaldte »Frank-vagter«, der skulle passe på ham og sørge for, at han opførte sig ordentligt.

Disse embedsmænd var ansat i overborgmesterens sekretariat, og det var nogle af den tidligere overborgmesters tætteste medarbejdere, heriblandt en tidligere personlig assistent i 2018.

Det tidligere medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har desuden forklaret, at de såkaldte ‘Frank-vagter’ ikke var nogen hemmelighed. I både embedsværket og på politisk niveau var man nemlig bekendt med Frank Jensens opførsel.

Den anonyme indberetning fra A1 om, at en medarbejder fik til opgave at mandsopdække Frank Jensen, når han indtog alkohol, samt sørge for, at han kom helt hjem uden at komme for tæt på kvinder, har man søgt af- eller bekræftet gennem interviews med nuværende og tidligere embedsmænd, der har været tæt tilknyttet ham.

Den daværende administrerende direktør har ikke ønsket at medvirke i undersøgelsen.

Om den anonyme person taler sandt, vides ikke.

Ifølge Kromann Reumert er der, baseret på interviews med Frank Jensen og øvrige tæt tilknytte ansatte, ikke noget der tyder på, at sådan en ordning er blevet etableret.