Justitsminister Peter Hummelgaard (S) blev i sidste uge afsløret i, at han ganske ofte parkerer ulovligt, når han afleverer sine børn i daginstitution.

Hummelgaard har tidligere sagt, at han hverken ville »beklage eller forklare sig«, men i et interview beklager ministeren nu sine ulovlige parkeringer. Dog kun over for en enkelt borger.

Peter Hummelgaard, beklager du, at du parkerede i strid med reglerne?

»Jeg vil naturligvis meget gerne beklage over for den borger, der bor i nærheden af børnehaven, der måtte have følt gene ved min og andre forældres parkeringer. Det skal jeg selvfølgelig være mere opmærksom på fremover,« lyder det fra justitsministeren.

Da B.T. i alt syv dage observerede ministeren på offentlig vej, stod det klart, at Hummelgaard parkerede ulovligt fire ud af i alt fem gange, hvor han brugte sin bil til at aflevere sine børn.

Ministeren har fortalt, at det var »glippet« med at parkere lovligt.

Peter Hummelgaard, det var jo fire ud af fem gange, hvor du parkerede ulovligt. Hvordan er det så, det »glippede«?

»Det er jo helt og aldeles indiskutabelt, at jeg selvfølgelig og ligesom alle andre skal være meget, meget skarp på de præcise parkeringsregler, som Københavns Kommune anviser.«

Men når du bruger ordet »glippede«, var det så, fordi det var et uheld, at du parkerede ulovligt?

»Jeg tror, at når jeg har sagt »glippede«, så er det med en konkret henvisning til den kontrolafgift, jeg har fået fra Københavns Kommune, som jo handler om, at jeg parkerede et sted længere tid, end jeg måtte. Derudover er det klart, at jeg skal være fuldstændig opmærksom på ikke at parkere min bil 10 minutter, før man må, selvom bussen er kørt,« siger Hummelgaard og fortsætter:

»Ligesom jeg også skal være meget opmærksom på, at der, hvor jeg kun må standse bilen, der skal jeg være tilbage på tre minutter, og kan jeg ikke nå at aflevere mine børn på de tre minutter, så skal jeg selvfølgelig ikke holde der.«

Justitsminister Peter Hummelgaard beklager nu overfor den borger, som har følt sig generet af hans ulovlige parkeringer.
Justitsminister Peter Hummelgaard beklager nu overfor den borger, som har følt sig generet af hans ulovlige parkeringer. Foto: Henning Bagger
Vis mere

Når jeg spørger på den måde, så er det jo, fordi når det er fire ud af fem gange, så ser det lidt ud, som om du ignorerer de gældende love og regler. Kan du afvise, at du bevidst har tilsidesat reglerne og tænkt 'fred være med det, det går nok'?

»Jeg har ingen som helst intention om bevidst at ignorere parkeringsreglerne, som Københavns Kommune beslutter. Jeg tror, det kan være svært for mange forældre – inklusive mig selv – at finde det rigtige sted at parkere, hvis man er presset ud i at skulle bruge bilen,« siger Hummelgaard og fortsætter:

»Men det er også uomtvisteligt, at jeg som minister skal være ekstra opmærksom på det.«

Men var det så en fejl, du begik, eller så du stort på reglerne bevidst?

»Men altså helt konkret, da jeg fik den parkeringsafgift, så var det, fordi …«

Pyt med afgiften, nu taler vi de fire ud af fem gange.

»Men det er jo nogle forskellige ting. Nej, jeg har ikke bevidst set stort på nogle regler.«

Så det var bare et uheld, at du parkerede ulovligt fire ud af fem gange?

»Jeg skal være meget opmærksom på at følge de regler, så når jeg for eksempel ankommer foran daginstitutionen kl. 8.20, og bussen den er kørt, så skal jeg selvfølgelig være meget opmærksom på, at formelt må man kun holde der, hvor bussen holder fra kl. 8.30, også selvom bussen har været der. Det er der ingen som helst tvivl om.«

Peter Hummelgaard parkerede flere gange på få uger sin bil ulovligt på samme vej. Foto: Anthon Unger.
Peter Hummelgaard parkerede flere gange på få uger sin bil ulovligt på samme vej. Foto: Anthon Unger.
Vis mere

Nej, okay. Men du kan ikke helt svare på, om det var bevidst, eller om det var et uheld?

»Jamen, altså prøv og hør’. Jeg holder der, hvor man kan holde, når jeg afleverer mine børn i bil. Jeg forsøger at holde steder, hvor man er til mindst mulig gene for de øvrige trafikanter. Og jeg skal så – når det er sagt –  selvfølgelig holde steder, hvor jeg også helt formelt lever op til de parkeringsregler, som Københavns Kommune har besluttet.«

I sidste uge sendte Peter Hummelgaard et skriftligt citat til B.T., som skulle redegøre for, hvorfor ministeren ikke parkerede på lovlig vis. Her nævnte Hummelgaard sine børn.

»Det er vigtigt for mig at kunne aflevere mine børn i vuggestue og børnehave næsten hver morgen. Jeg bilder mig selv ind, at det er en – om end sølle – kompensation for alle de timer, jeg ellers er væk i deres liv,« skrev ministeren.

Peter Hummelgaard, hvorfor nævner du dine børn i den her sammenhæng? De har vel ikke noget at gøre med, om du parkerer ulovligt eller ej?

»Det er, fordi jeg synes, for at være helt ærlig, at det er meget, meget voldsomt. Og jeg synes også, det i forhold til min … brøde, synes jeg, det er ude af proportioner at filme mig og mine børn i øvrigt i den situation. Jeg synes, det er helt vildt, at I bringer videoklip af, at jeg står og vinker farvel til mine børn om morgenen,« siger Hummelgaard, før han fortsætter:

»Det er klart, at mit liv havde været nemmere, hvis ikke jeg havde taget den diskussion med B.T. og i øvrigt den danske presse,« siger han.

Mange læste nok den del med dine børn som en undskyldning for at parkere ulovligt. Var det det?

»Nej, det er ikke nogen undskyldning, for reglerne gælder jo også for mig. Jeg tror, det var en forklaringsramme, men ikke en undskyldning.«

Tror du, at mange andre danskere har parkeret ulovligt, når de skal aflevere børn?

»Uden jeg ved det, så tror jeg, det er en situation, som mange kan genkende. Men det er ikke noget, som jeg har videnskabeligt belæg for at sige,« siger Hummelgaard og fortsætter:

»Men nede ved mine børns børnehave og vuggestue så er der en borger, som ofte skælder mange forældre ud og ofte også klager til institutionen. Så det er nok ikke en udfordring, som jeg isoleret har,« siger Peter Hummelgaard.