Helle Thorning-Schmidt forlader sit topjob hos Save The Children International efter tre år. I stedet vil den tidligere statsminister satse på en karriere i bestyrelsesverdenen.

Her vil Helle Thorning-Schmidt være rigtig spændende for mange internationale virksomheder, både i ind- og udland.

Det fortæller en af Danmarks førende headhuntere:

»Hun er ekstremt interessant, for hun har international erfaring. Hun har prøvet, at jorden brænder under hende, og så kan hun argumentere for sin sag som en politiker. Desuden minder hun heller ikke om de andre i bestyrelseslokalet,« siger headhunter Aase Hoeck.

Hun fortæller, at Helle Thorning-Schmidts første hurdle på vejen til en succesfuld karriere i bestyrelsesverdenen er overvundet:

»Det sværeste er at få den første bestyrelsespost. Nu har hun fået Vestas, så skal de andre nok komme af sig selv,« forklarer hun.

Netop med Vestas er første post allerede i hus, da Helle Thorning-Schmidt forventes at blive valgt ind i bestyrelsen for den danske vindmøllegigant senere på året.

Den post vil give et basishonorar på 400.000 danske kroner for bestyrelsens ni årlige møder og det arbejde, det kræver.

Honoraret kan dog blive væsentligt større, hvis Helle Thorning-Schmidt indtræder i et af bestyrelsens udvalg - i så fald vil den tidligere statsminister kunne lægge 250.000 kroner oven i sit honorar. Og det vil føje ekstra mødeaktivitet på mellem fire og syv møder årligt til kalenderen.

Det er dog fortsat småpenge i forhold til den løn, Helle Thorning-Schmidt kunne hæve som direktør for Save The Children International.

Her har det flere gange været fremme, at den tidligere S-formand tjente 2,5 millioner kroner årligt. Det var en fremgang fra Helle Thorning-Schmidts tidligere job som statsminister, hvor hun tjente 1.458.000 danske kroner om året.

Med sin fratrædelse af det vellønnede topjob har Helle Thorning-Schmidt dog åbnet for flere mulige indkomster fra forskellige bestyrelsesposter, som hun i sin afskedssalut med Save The Children International bedyrede, hun ville gå efter.