To kvinder har i Jyllands-Posten anklaget Københavns overborgmester Frank Jensen (S) for seksuelle krænkelser. Nu undskylder han.

Det gør han i et opslag på Facebook, hvor han skriver, at han er ked af det.

'Jyllands-Posten bringer i dag en historie om grænseoverskridende adfærd fra min side. Jeg skriver til jer for at sige, at jeg er forfærdelig ked af, at der har været episoder, hvor kvinder har følt sig krænket af min opførsel. Det vil jeg først og fremmest sige undskyld for.

'Der har været en usund kultur, blandt andet i mange politiske miljøer. Den har jeg i høj grad selv været en del af. De sidste år har vi været igennem en vigtig og afgørende forandring, som også har gjort, at jeg har taget min egen opførsel op til overvejelse. Og jeg er helt klar over, at jeg åbenlyst har begået fejl.'

Han tilføjer, at der er episoder og detaljer, der er oplevet forskelligt, men at der altså er nogle kvinder, som har oplevet, at han har overskredet deres grænser.

Derfor hviler ansvaret ene og alene på ham selv, skriver Frank Jensen i opslaget.

'En episode fra sommeren 2012 omhandler en kvinde, der på daværende tidspunkt var ansat i SIK, og som efter et budgetseminar oplevede grænseoverskridende adfærd fra min side. Det vil jeg gerne undskylde.'

'Det, vi går igennem lige nu, er voldsomt ubehageligt for alle implicerede, men jeg er også nået til den erkendelse, at hvis vi skal bære en forandring igennem i vores organisationer og partier, skal vi et sted hen, hvor vi helt åbent kan tale om sexisme, magt og uønsket adfærd. Det vil jeg gerne gøre mit til.'

Undskyldningen kommer på baggrund af en artikel i Jyllands-Posten, hvor to kvinder står frem og fortæller, at Frank Jensen udsatte dem for befamlinger i 2012 og 2017.

En af kvinderne er den 23-årige Maria Gudme, som i dag er folkevalgt til regionsrådet i Hovedstaden.

På et værtshus, hvor en større gruppe socialdemokrater var samlet, ender Maria Gudme med at sidde ved siden af Frank Jensen. Først lægger han sin hånd på hendes lår.

»Jeg fryser simpelthen i situationen,« siger hun og fortæller videre til Jyllands-Posten, hvordan hånden fortsatte op under hendes kjole:

»Ja, så fortsætter hans hånd jo. Den bevæger sig helt op ad mit inderlår. Her får jeg det rigtig ubehageligt,« siger hun til avisen.

Hun gjorde selv Socialdemokratiets partisekretær, Jan Juul Christensen, opmærksom på den nu otte år gamle episode i en mail, som hun sendte om eftermiddagen den 20. september i år.

Her genfortalte hun forløbet og navngav Frank Jensen. To dage efter ringede Frank Jensen uopfordret til hende og ville ifølge Maria Gudme hverken ville vedstå sig episoden eller undskylde.

Du kan læse hele Frank Jensens opslag herunder: