Forklaringen fra den konservative Sorø-borgmester Gert Jørgensen i en betændt byggesag smuldrer nu. 

Grunden til, at borgmester Gert Jørgensen kunne få en lynhurtig dispensation på blot tre timer til sit husbyggeri, skyldes - ifølge kommunen - at borgmesteren havde haft en forhåndsdialog omkring dispensationen. 

Men det gør ikke sagen bedre for borgmesteren. Der findes nemlig ingen notater, ingen korrespondance eller andet på skrift om forhåndsdialogen, viser en aktindsigt i sagen. 

Det er et problem, mener to eksperter. 

Borgmester Gert Jørgensens fik dispensation til at bygge tættere på vejen end tilladt, da han byggede dette hus i 2015.
Borgmester Gert Jørgensens fik dispensation til at bygge tættere på vejen end tilladt, da han byggede dette hus i 2015. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix
Vis mere

»Der skal ligge notater på, hvad der er foregået, så man trin for trin kan se hvilken dialog, der har været. En borgmester kan ikke have en uformel dialog med sine embedsmænd på den måde. Der er helt åbenlyst en risiko for, at borgmesteren får særbehandling,« siger forvaltningsekspert og professor ved Roskilde Universitet Bent Greve og fortsætter:

»Embedsmændene sættes nemlig i en ubehagelig situation, hvor de hurtigt kan føle sig presset til et bestemt udfald og til, at sagen skal ekspederes hurtigt, fordi borgmesteren er deres chef«.

B.T. kunne søndag beskrive, hvordan Gert Jørgensen i 2014 fik en lyndispensation på blot tre timer og tyve minutter, efter at han den 10. december 2014 klokken 09:39 spurgte sit embedsværk ind til, hvad han skulle gøre for at få lov til at bygge et nyt hus tættere på vejen end tilladt.   

Klokken 12.59 samme dag lå der en dispensation klar, så borgmesteren kunne få en byggetilladelse til at bygge drømmehuset på den grund, som han havde erhvervet sig i Sorø-bydelen Frederiksberg. 

Dispensationen til borgmesteren i december 2014 kom i kølvandet på en anden dispensation fra den såkaldte bebyggelsesprocent, som borgemesteren fik halvanden måned tidligere i oktober 2014. Her fik han lov til at bygge større end tilladt på grunden.

I strid med kommunens administrative praksis undlod forvaltningen at foretage en nabohøring, hvilket betød, at borgmesterens dispensation gik igennem på kun 12 dage.

Det var fredag, efter at B.T. have bedt om en kommentar til sagen om lyndispensationen på tre timer, at Sorø Kommune pludselig påstod, at der havde været en forudgående forhåndsdialog.

B.T. har efterfølgende spurgt om dokumentation for dette, men den findes ikke. 

Borgmester Gert Jørgensen har også været udsat for kritik, fordi han siden sin tiltrædelse i 2014 har haft adgang til en særlig borgmesterkonto.  
Borgmester Gert Jørgensen har også været udsat for kritik, fordi han siden sin tiltrædelse i 2014 har haft adgang til en særlig borgmesterkonto.   Foto: Foto: Anthon Unger
Vis mere

Forvaltningsekspert Bente Hagelund mener, at offentlighedsloven er overtrådt, hvis der er foregået forhåndsdialog, uden at det er nedfældet på skrift. Det følger af den såkaldte notatpligt. 

»Offentligheden skal kunne få indsigt i det fulde grundlag for sagens afgørelse. Notatpligten handler specielt om oplysninger, der ikke fremgår af sagens skriftlige dokumenter i øvrigt. Notaterne skal blandt andet sikre kontrol med, at myndigheden har handlet korrekt,« siger Bente Hagelund. 

»Det gør sig selvfølgelig også gældende i sager, der involverer en borgmester, hvor der er risiko for, at embedsmændene føler sig under et pres, fordi de gerne vil stå sig godt over for deres chef,« siger Bente Hagelund, der er tidligere rektor på Folkeuniversitet og forfatter til flere bøger om forvaltningsret. 

I et svar til B.T. skriver centerchef i kommunen, Jannik Rauer: 

»Sorø Kommune respekterer naturligvis lovgivningen. I den konkrete sag fra 2014 kan vi ikke udelukke, at der eventuelt skulle have være journaliseret yderligere om forhåndsdialogen. Herudover har vi ikke yderligere at tilføje end det, vi allerede har bidraget med af svar og fremsendte dokumenter«.  

Gert Jørgensen er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser i sagen. 

Borgmesteren har de seneste måneder trukket overskrifter på B.T., fordi han siden sin tiltrædelse i 2014 har haft adgang til en særlig borgmesterkonto, der blandt andet er brugt til gaver, sponsorater og tilskud for 142.000 kroner siden 2014. Både kontoen og enkelte tilskud har siden vist sig at være ulovlige. Hvordan Gert Jørgensen forholder sig til kontoen kan du se i videoen øverst. 

Det hus, som Gert Jørgensen byggede i 2015, solgte han videre i 2019.