Mens resten af blå blok skarpt kritiserer regeringen for handlemåden i forbindelse med nedlukningen af Nordjylland og aflivningen af 17 millioner mink, lægger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, nu op til en helt anden og langt mere forsonlig linje.

Reelt freder han regeringen.

Det fremgår af en mail, som Jakob Ellemann-Jensen søndag aften sendte rundt til Venstres folketingsmedlemmer, og som B.T. er kommet i besiddelse af.

I mailen skriver Ellemann, at 'Venstre også ville prioritere sundheden, hvis vi stod med regeringsansvaret'.

Han understreger desuden, at han ikke har grund til at betvivle regeringens argumenter for at lukke Nordjylland og et helt minkerhverv, og han fortsætter:

»Jeg er med på, at beslutningen udfordres i aviserne af forskellige eksperter, men jeg ser ikke, at vi har andre muligheder end at stole på sundhedsmyndighedernes vurdering i en situation som denne. Begynder det største oppositionsparti at så tvivl om vores sundhedsmyndigheder midt i en krise, risikerer vi at ende et helt forkert sted.«

Dermed placerer Jakob Ellemann-Jensen sig på en helt anden position end de fire andre partier i blå blok, der alle hen over weekenden har sået alvorlig tvivl om, hvorvidt regeringen har sine argumenter på plads for en nedlukning.

De Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige samt Liberal Alliance har alle kritiseret regeringen for at have overreageret.

Det er blandt andet sket med henvisning til ekspertvurderinger af, at den såkaldte cluster 5-mutation fra mink meget vel kan være uddød, og at den ikke nødvendigvis forringer virkningen af en kommende coronavaccine.

Men her vælger Jakob Ellemann-Jensen at lægge sig på regeringens side. I mailen til sine partifæller henviser han således til Danmarks anseelse i resten af verden:

»Udlandet holder tæt øje med situationen i Danmark. Hvis vi begynder at skabe tvivl om beslutningen lige nu, ligner det, at Danmark ikke har styr på situationen, og vi risikerer, at adgangen for vores virksomheder bliver yderligere indskrænket,« skriver Ellemann.

Han opfordrer sine partifæller til at 'have øje på bolden' og således koncentrere sig om følgende:

»Danskernes sundhed, erstatning til minkerhvervet og åbenhed og klar kommunikation, så vi holder vores eksportmuligheder åbne,« konkluderer han.

Det fremgår af mailen, at Venstre først mandag vil afgøre, hvorvidt regeringen skal hjælpes til at hastebehandle en lov, således at der skabes hjemmel til aflivningen af de mange mink.

Søndag ringede fødevareminister Mogens Jensen (S) rundt til partierne for at skaffe en sådan opbakning, og partilederne i blå blok drøftede senere på dagen, hvordan man skulle stille sig til forespørgslen.

Ifølge B.T.s oplysninger var det Ellemanns udgangspunkt, at regeringen skulle føjes på dette punkt. Det var de fire andre partiers repræsentanter lodret uenige i, og herefter besluttede Ellemann altså at udskyde den endelige beslutning til mandag.