I kølvandet på B.T. Aarhus’ artikler om forholdene på Bocenter Tranbjerg og Snåstrup Vestergård langer flere politikere nu ud med kritik.

Gert Bjerregaard, der er gruppeformand for Venstre i Aarhus, har helt mistet tilliden til rådmand Kristian Würtz.

»Det er fuldstændig uanstændigt, at ansatte skal opleve sådan noget. Det er nogle forfærdelig ting, som B.T. Aarhus har beskrevet. Det er desværre ikke første gang, at vi har oplevet det i kommunen,« siger han.

Gert Bjerregarards reaktion kommer ovenpå, at B.T. Aarhus i tidligere artikler har beskrevet forholdene på to bocentre, hvor de ansatte har været udsat for en række voldelige episoder. En beboer udøvede blandt andet vold mod de ansatte 51 gange på tre måneder og forsøgte at skubbe en ansat ud over en skrænt.

I en anden sag blev en ansat forsøgt kvalt af en beboer. En tilsynsrapport beskrev problemer om vold, trusler om vold, dødstrusler og krænkende handlinger mod de ansatte.

Gert Bjerregard kritiserer, at der ikke gøres mere for at støtte området.

»Rådmanden har hele tiden sagt, at vi har tilstrækkeligt med midler til området. Trods det har vi lige fået en opgørelse, der viser, at vi mangler 72 millioner kroner for det indeværende regnskabsår. Hvis der ikke bliver gjort noget, så er det formodentlig desværre ikke den sidste ulykkelige historie, som vi ser.«

»Vi har mistet tilliden til, at Kristian Würtz kan styre området. Det er hans ansvar at gå til byrådet og fortælle, at han ikke har midlerne til at opretholde niveauet på bostederne. Det har han ikke gjort,« siger han.

Kender du til lignende sager? Så kontakt B.T. Aarhus på jeeg@bt.dk.

Samme manglende tillid til rådmanden har Gert Bjerregaard tidligere udtrykt, da i forbindelse med økonomien på socialområdet.

»Vi har jo ikke mulighed for at vælte en rådmand. Så vi må blot appellere til at, rådmanden tager alvoren til sig. Bedre sent end aldrig,« siger Gert Bjerregaard.

Også Viggo Jonasen, der sidder i Socialudvalget for Enhedslisten, mener, at de forhold som B.T. Aarhus har beskrevet, er stærkt kritisable.

»Det er forfærdeligt, at det ikke er forvaltningen selv, der har fanget problemerne og rettet op, inden Arbejdstilsynet kommer,« siger han.

»Kvælningsforsøg og skub ud over en skrænt er ikke hverdagskost. Der er simpelthen brug for mere fast og faguddannet personale til det her område, så beboerne føler sig trygge, og så vi kan minimere risikoen for de her voldsomme hændelser.«

»Jeg har råbt op om det her i snart 20 år. Det er skandaløst, at der ikke er blevet rettet op på området endnu.«

Formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Liv Gro Jensen fra SF, mener, at der er tale om meget voldsomme episoder.

»Jeg er chokeret, som de fleste ville være oven på sådan en læsning. Det er meget voldsomme episoder. Både for medarbejdere og beboere må det være meget voldsomt og traumatisk,« siger hun.

Onsdag drøftede Social og Beskæftigelsesudvalget de beskrivelser, som B.T. Aarhus har bragt de seneste dage.

Kristian Würtz fra Socialdemokratiet, der er rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, mener, at der skal sættes ind for at forhindre lignende tilfælde, som de episoder B.T. Aarhus har beskrevet.

»Jeg synes, at det er nogle bekymrende begivenheder. Vi skal sætte ind for at forhindre det i fremtiden. Vi skal samtidig også sikre, at der altid er opbakning ovenpå sådanne sager. De svære situationer vil altid være der. Det er desværre et grundvilkår på bosteder. I Socialdemokratiet ønsker vi et løft at området. Vi skal rekruttere flere faglærte og flere ansatte på fuld tid. Det vil skabe mere trygge rammer for både beboere og ansatte.«

»Jeg synes dog, at det er topmålet af hykleri – de udsagn, der kommer fra Venstre – når de stod uden for aftalen for budgettet for 2021, hvor vi tilførte midler til bostederne. Lige inden sommerferien lavede vi også en ekstraordinær tilførsel til bostederne. Den var Venstre heller ikke en del af. Det er velbeskrevet, at der udfordringer, og det har jeg også meddelt om flere gange,« siger han.

Det er Gert Bjerregaard ikke enig i.

»Det er korrekt, at Venstre ikke var en del af sidste års budget på grund af, at det vil medføre skattestigninger. Og i forhold til den tilførsel, så stod den slet ikke til måls med det enorme underskud, vi står med,« siger han.