Linjerne står skarpt trukket op i overenskomstforhandlingerne.

Mandag morgen gik kommunernes forhandlere og de kommunalansattes forhandlere fra et møde på 21 timer uden resultat. I løbet af mandagen er det de regionale og statslige parter, der skal til forhandlinger i Forligsinstitutionen.

Deadline er tirsdag aften. Finder parterne ikke hinanden inden da, bryder konflikten ud i fuldt flor.

BT har fået professor Henning Jørgensen fra det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet til at vurdere, hvilke mulige scenarier, der foreligger netop nu. Han fremlægger tre grove muligheder, som kan have adskillige mellemregninger:

1. scenarium

»Den første mulighed er en udsættelse i 14 dage. Det ved vi, at FOA blandt andet ønsker. Men jeg tror ikke på de 14 dage ekstra. Hvis en udsættelse bliver meldt ud af forligsmanden, bliver det i absolut sidste øjeblik, for ellers vil parterne ikke blive presset rigtigt. Og desuden vil hendes udtalelser om, at det er sidste chance ikke passe. Men den egentlige årsag til, jeg ikke tror på scenarium et, er, at jeg tror hun pønser på noget andet. Og det er scenarium to.«

2. scenarium

»Mette Christensen (forligsmand, red.) arbejder lige nu på tre niveauer - stat, region og kommune - men jeg tror, hun er begyndt at arbejde på et samlet mæglingsforslag med sammenkædet afstemning. Hvis det er tilfældet, så vil det være noget, der aldrig er set før i Danmark. Og hun vil faktisk have forligsmandsloven i ryggen. Og derfor tror jeg, hun presser dem helt ud, og gerne ud over den frist, som hedder tirsdag aften - da hun kan holde på dem i nogle timer ekstra. Det scenarium kræver dog, at alle parter stemmer ja, ellers falder det, og så når vi scenarium tre.«

3. scenarium

»Det er sammenbrud i forhandlingerne. Og det er for mig at se det mest sandsynlige. Ikke mindst fordi linjerne er trukket så skarpt op. Blandt andet har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) allerede været ude og sige, hvad der vil ske med de penge, som staten vil spare på lønninger ved en eventuel konflikt. Ved det tredje scenarium vil det lamme store dele af samfundet.«