Tv-kokken Umut Sakarya har været højlydt utilfreds med den danske regerings håndtering af restaurationsbranchen under coronakrisen.

Nu har han så årsregnskaber for 2020, der bakker kritikken op.

Fra 2019 har den 30-årige kok nemlig fået vendt sit overskud på lige godt 100.000 kroner til et gabende underskud på knap 1,5 millioner i 2020 i hovedselskabet Restaurant 11.

Det viser årsregnskabet for selskabet, som virksomhedsportalen Ownr har trukket for B.T.

Og det er et resultat, som Umut Sakarya og hans partner Niels Frank Svärd Pedersen naturligt nok kalder for »utilfredsstillende«.

»Selskabets ledelse er opmærksom på, at over halvdelen af selskabskapitalen er tabt,« står der i ledelsesberetningen.

For mens indtægterne er faldet markant, så er virksomhedens største udgift – personaleomkostningerne for de seks medarbejdere –omtrent det samme som året før. Så de samlede lønninger på knap 2,4 millioner har ikke kunnet stå på mål med den næsten halverede bruttofortjeneste på 1,6 millioner.

Fra årsskiftet til 2021 er der dog kun tre medarbejdere tilbage i virksomheden, ligesom Umut Sakarya før har udtalt, at han i slutningen af 2020 stoppede med at udbetale løn til sig selv, indtil han var sikker på, at hans restauranter Guldgrillen, Guldkroen og Guldkebab kunne klare den gennem coronakrisens mange restriktioner.

Umut Sakarya.
Umut Sakarya. Foto: Niels Ahlmann Olesen
Vis mere

Derudover viser årsregnskabet ligeledes, at hovedselskabets egenkapital er drastisk forringet. I 2019 lød egenkapitalen nemlig på omtrent minus 13.000 kroner, og i 2020 er den negative egenkapital vokset op til næsten minus 1,5 millioner.

Samtidig er gælden i virksomheden vokset med mere end 400.000 kroner, og de samlede værdier faldet med en million kroner.

Selskabets ejere, Umut Sakarya og Niels Frank Svärd Pedersen, har dog håb endnu for fremtiden.

»Selskabets ejere forventer, at selskabet vil reetablere sin egenkapital inden for en kortere årrække. Selskabets ejere vil fortsat støtte selskabet finansielt i det kommende regnskabsår og vil tilføre likviditet, såfremt det måtte blive aktuelt,« skrives der videre.

Derudover findes to datterselskaber under hovedselskabet: Guldgrillen ApS og GuldtoGo IVS.

Og i Guldgrillen-selskabet skal én af de få økonomiske solstråler for Umut Sakarya og Niels Frank Svärd Pedersens virksomheder findes.

Her har man nemlig formået at fordoble bruttofortjensten fra året før, således at restaurantens underskud blev halveret i 2020 og lander på  minus 375.000 kroner. Et resultat, som ejerne kalder for »tilfredsstillende«.

Dog har virksomheden stadig en negativ egenkapital på lige godt minus 1,00 million kroner.

På samme måde står det til med tv-kokken og hans partners sidste datterselskab, GuldtoGo IVS.

Her har man i 2020 formået at formindske underskuddet med en tredjedel fra 2019, så det lander på minus 382.000 kroner. Dog er den negative egenkapital tæt på fordoblet og nærmer sig en million i minus.

Samtidig er virksomhedens eneste medarbejder ikke længere tilknyttet virksomheden.

Alt i alt et resultat, Umut Sakarya og Niels Frank Svärd Pedersen kalder for »utilfredsstillende« og tilskriver coronakrisens nedlukninger, der har kostet dem 216.000 kroner i nedskrivninger på materielle anlægsaktiver, såsom eksempelvis biler, ejendomme eller maskiner.

Derudover er Umut Sakarya medejer af den nye pr-virksomhed Guldgraver ApS – som vanligt sammen med partneren Niels Frank Svärd Pedersen samt Camille Christina Harboe Berner – der endnu ikke har aflagt det første årsregnskab.

Virksomheden sælger 'sjusser' og diverse drinks på flaske.