Forbrændingen i Albertslund på Københavns Vestegn tager nu et radikalt skridt for at bekæmpe det, spillestedet kalder en 'usund ubalance' på de danske livescener.

Næste år vil alle spillestedets koncerter være med kvinder, oplyser spillestedet i en pressemeddelelse.

'Vi booker et helt år med kvinder for at vise, at der er masser af dygtige og relevante kvindelige acts derude, fordelt på mange genrer og stilarter. Nok til at udfylde et helt årsprogram, og mere til,' siger kunstnerisk leder Jeppe Skjold.

Spillestedet understreger, at alle artister, der bliver booket i 2019, passer ind.

'De kunne hver især ligeså godt have være booket et hvilket som helst andet år, men programmet i sin helhed håber vi kan synliggøre den høje kvalitet, der findes blandt kvindelige musikere, og derigennem håber vi at kunne bidrage til at skabe en større kunstnerisk kvalitetssikring i dansk musikliv,' forklarer Jeppe Skjold.

Initiativet vækker debat på sociale medier. Eksempelvis musikkritikeren Steffen Jungersen:

'Jeg er træt af verden! Og jeg bliver ikke mindre træt, når jeg ser sådan noget hér. Bekæmp uretfærdighed med noget andet uretfærdighed - og så glemmer vi da lige bekvemt, om der ikke også burde være et kvalitetskriterium i spil,' skriver han på Facebook.

Dansk Folkepartis kulturordfører Alex Ahrendtsen er heller ikke begejstret.

»Det er et brud på ligestillingsloven, og derfor forventer jeg, at Statens Kunstfonds bestyrelse griber ind og påtaler det. Man kunne jo lave mande-testen eller kristen-testen. Ingen kan forestille sig, at man kun bookede mænd eller kristne kunstnere,« siger han til B.T.

'Foreningen bag Forbrændingen' får 280.000 kroner i honorarstøtte fra Statens Kunstfond. Alex Ahrendtsen anerkender ikke, at problemet med for få kvinder på scenerne kan retfærdiggøre det nye initiativ.

»Det er sagen uvedkommende. Vi må ikke forskelsbehandle i Danmark. Jeg ved godt, der er en tendens i kunstnerlivet til, at man gerne må forskelsbehandle den vestlige mand. Men den går ikke. Alle er lige for loven, og det går ikke, at man forskelsbehandler med skatteydernes penge,« siger han.

B.T. har forelagt sagen for Statens Kunstfond, der har sendt følgende kommentar på e-mail.

»Spillestedet Forbrændingen har ansøgt om honorarstøtte for 2019. Ansøgningen er ved at blive behandlet. Vi vil i den forbindelse foretage en juridisk vurdering af Forbrændingens konkrete ansøgning,« skriver kontorchef Henrik Wenzel i Slots- og Kulturstyrelsen, som sekretariatsbetjener Statens Kunstfond.

Den første kvindelige kunstner, der går på scenen i Albertslund næste år, bliver Anne Dorte Michelsen.