En dømt voldtægtsforbryder var i weekenden på fri fod. Politiet har mistanke om, at han brugte tiden på at forgribe sig på to kvinder på et kollegie på Amager og begå et voldsomt røveri.

Spørgsmålet er, om han ikke burde have siddet bag tremmer, da det skete.

Det – og meget andet – vil Kriminalforsorgen nu undersøge. Det fortæller man til B.T. i et skriftligt svar.

»Der er tale om en tragisk sag, som Kriminalforsorgen ser på med stor alvor. Vi er nu sammen med politiet gået i gang med at undersøge sagen til bunds, herunder om der er begået fejl undervejs i forløbet.«

En del af undersøgelsen vil gå på, om der er blevet begået fejl i den pågældende sag med en 32-årig mand, der senest i sommer blev idømt to års fængsel for voldtægt ved Retten i Aalborg.

Overgrebet blev begået i sommeren 2017 på et grønt område ved Østre Allé i Aalborg mod en dengang 15-årig pige. Hun anmeldte det først fire år senere.

På trods af det – og på trods af at manden erklærede sig uskyldig – formåede anklagemyndigheden dog at overbevise domsmandsretten om det modsatte.

Dommen lød altså på to år og var en tillægsstraf til en tidligere dom, som manden fik i 2018. Blandt andet for overfaldsvoldtægt.

Alligevel var han altså ikke bag tremmer i weekenden. Det er han nu, hvor han sidder varetægtsfængslet, mistænkt for at have begået yderligere to overgreb natten til lørdag.

Af retsdokumenter fremgår det, at manden blandt andet blev varetægtsfængslet, fordi han har undveget afsoning af sin tidligere dom.

Det har ikke været muligt for B.T. at få bekræftet, hvorvidt han helt er udeblevet fra afsoning, eller om han havde udgang fra sin fængsling for derefter ikke at vende tilbage.

Og det er altså nogle af de forhold, samt om der er sket fejl i sagen, som Kriminalforsorgen nu skal undersøge i samarbejde med politiet.

Når både Kriminalforsorgen og politiet indgår i undersøgelsen, skyldes det den praksis, der skal træde i kraft, når en dømt forsøger at snige sig uden om sin straf.

Her er det nemlig kutyme, at Kriminalforsorgen kontakter den lokale politimyndighed med henblik på at bringe manden ind.

Om politiet har fået nogen henvendelser i forbindelse med mandens sag, har det på nuværende tidspunkt heller ikke været muligt at få bekræftet.