I løbet af en seksårig periode blev en lille pige angiveligt voldtaget og mishandlet flere gange ugentligt af sin egen far.

Det er Anklagemyndighedens påstand i nævningesagen mod manden, der nægter sig skyldig.

Under senioranklager Signe Egsgaards procedure torsdag kom det frem, at de mange overgreb skulle have fundet sted, fra pigen var fem år i 2008, og frem til hun nærmede sig de 11 år i 2014.

I 2014 frasagde den tiltalte far sig samværsretten med pigen, som følge af en opslidende skilsmisse i 2008 og et efterfølgende konfliktfyldt samarbejde med pigens mor.

Selv troede pigen, at de overgreb, som faderen angiveligt udsatte hende for, var »normale«. Først da hun fik seksualundervisning i skolen, gik det ifølge senioranklager Signe Egsgaard op for hende, at noget var galt.

Derfor endte pigen også med selv at anmelde faderen, der tidligere har bestridt et hverv som chefredaktør.

»Det er ret voldsomt at være tiltalt for at have voldtaget et barn gennem fem år,« lød det blandt andet fra Signe Egsgaard.

Under sin procedure lagde hun særlig vægt på, at pigen havde virket særdeles troværdig under sine forklaringer til politiet, og at hendes ageren og opførsel stemte overens med den opførsel, man ifølge en psykolog typisk ser hos mindreårige voldtægtsofre.

Hun forklarede også, at det var yderst sjældent, at børn løj om seksuelle overgreb.

Dermed affejede anklageren også enhver påstand om, at voldtægterne skulle være opfundet af pigen selv, blandt andet fordi hun skulle være skuffet over, at faderen og hans familie blev væk fra hendes konfirmation i 2017.

»Hvorfor skulle hun gøre sin familie kede af det, udsætte dem for det her og inddrage dem i det? Skulle det være hævn for den konfirmation, som hendes far ikke kom til,« spurgte Signe Egsgaard retorisk, inden hun konkluderede:

»Sådan tænker man altså ikke, når man er 16 år gammel.«

Manden, der er beskyttet af navneforbud, er desuden tiltalt for at have været i besiddelse af 19 børnepornografiske billeder og film af personer under 18 år.

11 af dem er ifølge anklagemyndigheden billeder af mandens egen datter og betragtes som værende af kategori 1, mens videofilmene tilsyneladende er af fremmede og af kategori 2.

Det afviser manden ligeledes.

Forsvarer: Ikke skyggen af bevis

Mens senioranklager Signe Egsgaard betragtede den forurettedes forklaring som værende yderst troværdig, så mente forsvarer Jakob Vinding omvendt, at der i større eller mindre grad var tale om fantasi.

»Anklageren har ikke skyggen af bevis for noget som helst. Ud over forurettedes forklaring. En forklaring, som jeg kan dokumentere er usand eller præget af fantasi stort set fra ende til anden,« lød det fra Jakob Vinding.

Han fremhævede desuden sager fra udlandet, hvor børn ikke havde talt sandt om seksuelle overgreb samt empiri om børn som troværdige – eller rettere utroværdige – vidner i straffesager.

Jakob Vinding understregede desuden, at der stort set ingen fysiske tegn har været på, at pigen skulle have været udsat for vold eller seksuelle overgreb i den påståede periode.

Ingen vidner, heller ikke pigens mor, har således bemærket, at pigen skulle have synlige mærker fra eksempelvis slag.

Heller ikke nogen af kommunens sagsbehandlere, som pigen har været i kontakt med i forbindelse med forældrenes skilsmisse, har angivet, at der var tegn på overgreb.

Den tiltalte benyttede lejligheden til at komme med de sidste ord, inden retten trak sig tilbage for at votere. Her læste han op af et brev til sin datter, hvor han unskyldte for, at han frasagde sig samværsretten tilbage i 2014, og svigtede hende, da han ikke kom til hendes konfirmation.

»Jeg savner og elsker dig,« lød det fra den tiltalte.

Han understregede desuden, at han aldrig har slået eller misbrugt datteren.

Sagen bliver behandlet som en nævningesag. Det betyder, at anklager vil gå efter mere end fire års fængsel.

Der ventes at falde dom tirsdag.