Lyt til artiklen

Den 43-årige sexhypnotisør Michael Ole Anker Poulsen er fredag eftermiddag blevet idømt fængsel i tre år og seks måneder.

En domsmandsret ved Retten i Glostrup fandt ham skyldig i to voldtægter og otte andre overgreb over for 10 forskellige kvinder, der havde opsøgt ham i håb om at blive hjulpet ved hjælp af hypnose.

Kvinderne var på gerningstidspunkterne i alderen fra 16 til 48 år. Hypnotisøren, der havde en klinik i Rødovre Centrum, behandlede med hypnose sårbare kvinder, der blandt andet led af angst, spiseforstyrrelser, OCD og lavt selvværd.

Det første forhold blev anmeldt til politiet i 2016 og efter omtale i BT fremkom de yderligere anmeldelser. Forholdene, som skulle være begået i perioden fra 2010 til 2016, skete, mens kvinderne var lagt i hypnose.

Hypnotisøren erkendte, at han havde haft et seksuelt forhold til nogle af kvinderne, men mente, at dette skete efter gensidig aftale.

Retten fandt hypnotisøren skyldig i tiltalen og fastsatte straffen til fængsel i 3 år og 6 måneder.

Retten lagde efter kvindernes forklaringer til grund, at kvinderne ikke havde samtykket i hypnotisørens overgreb, som i to tilfælde bestod i egentlige voldtægter, og i flere tilfælde i at få en kvinde til at udføre oralsex på hypnotisøren, samt i øvrigt af krænkelser af de øvrige kvinders blufærdighed ved blandt andet at have befølt deres kønsorganer uden på tøjet.

Retten lagde efter kvindernes forklaringer og en ekspertudtalelse til grund, at kvinderne på grund af hypnosen var ude af stand til at modsætte sig overgrebene fra hypnotisøren.

Ved straffen blev der lagt vægt på antallet af overgreb og karakteren af disse, herunder at kvinderne havde opsøgt hypnotisøren med behov for hjælp, og at de under hypnose var ude af stand til at modsætte sig overgrebene. Der blev endvidere lagt vægt på flere af kvindernes unge alder.

»Han har misbrugt sin position som behandler over for kvinder, som befandt sig i en meget sårbar position. Derfor er jeg også tilfreds med, at der er blevet fastsat en hård straf,« lød det efter domsafsigelsen fra sagens anklager - David Haahr, Københavns Vestegns Politi.

Hypnotisøren blev endvidere frakendt retten til erhvervsmæssigt at beskæftige sig med børn og unge under 18 år og at tage piger og kvinder i behandling.

Hypnotisøren, som har været på fri fod under sagen, blev varetægtsfængslet efter domsafsigelsen. Han valgte at anke dommen og kærede kendelsen om varetægtsfængsling.