Regeringens støttepartier rasler med sablen, og unge mænd sidder i Afghanistan og råber om hjælp til at komme tilbage til Danmark.

Men udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) afviser at tage stilling til, hvad der skal ske med de afghanere, der blev udsendt kort før Talibans magtovertagelse af landet.

»Det er ikke noget, jeg kommer til at blande mig i. Det er helt principielt for mig,« siger Mattias Tesfaye.

Ministerens reaktion kommer, efter B.T. har afdækket, at de danske myndigheder har tvangsudsendt Nabi, Jamil og flere andre personer til Afghanistan, mens Taliban stormede frem.

Spørgsmålet er, om Danmark ventede for længe med at stoppe tvangsudsendelser til Afghanistan. Det skete først dagen efter, at Taliban overtog magten i landet, selv om det længe havde stået klart, at situationen var under kraftig forværring.

I alt er 17 afghanere blevet udsendt med tvang eller frivilligt i perioden marts til juli i år. Søndag skrev B.T. om udvisningsdømte Jamil, der blev tvangsudsendt 4. juli. Han fortæller, at han for lidt over en uge siden blev taget til fange af Taliban og tæsket.

»Det lyder frygteligt, hvis han er blevet overfaldet af Taliban. Der er selvfølgelig ikke nogen mennesker, der skal have tæsk uanset hvad,« siger Mattias Tesfaye.

Ministeren fralægger sig dog ansvaret og påpeger, at det er Flygtningenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt personer risikerer at være i fare i deres hjemland.

»Det er ikke min opgave at gøre mig til overdommer over de afgørelser, så jeg stoler på det arbejde, de laver. Det har jeg ingen indflydelse på,« siger han.

Danmark må ifølge internationale konventioner ikke udsende personer, hvis de risikerer at blive udsat for tortur eller forfølgelse i deres hjemland. Mattias Tesfaye afviser at kommentere, om han mener, at Jamil skal hentes retur til Danmark.

»Jeg kan ikke kommentere en enkelt sag, men jeg er fuldstændig enig i, at Danmark aldrig skal udsende til tortur. Det er et helt grundlæggende princip i vores lovgivning,« siger han.

17 personer er blevet udsendt til Afghanistan siden marts. Vil du som ansvarlig minister undersøge sagerne for at sikre dig, at de ikke bliver udsat for tortur?

»Jeg kommer aldrig nogen sinde til at blande mig i Flygtningenævnets arbejde. Det er virkelig vigtigt i de her sager, hvor det handler om folks liv og lemmer, at vi holder tungen lige i munden.«

Jeg er med på, at det er Flygtningenævnet, der træffer selve afgørelserne i de konkrete sager, men hvorfor traf du ikke en overordnet beslutning om at bremse udsendelserne, indtil der var klarhed over situationen i Afghanistan?

»Det kan jeg ikke.«

Kan du ikke som ansvarlig minister sige: 'Situationen i Afghanistan er lige nu meget usikker, og det kan udvikle sig katastrofalt. Lad os lige sætte udsendelser på pause'?

»Så ville jeg gøre mig til overdommer over Flygtningenævnet. Det er jo deres opgave at vurdere situationen.«

Ti dage før Taliban overtog magten i Afghanistan, pressede Mattias Tesfaye på for at få afghanere tvangsudsendt.

Ifølge Dagbladet Information var han medunderskriver på en opfordring til EU-Kommissionen om at lægge pres på de afghanske myndigheder. På det tidspunkt havde Afghanistan anmodet om et midlertidigt stop for tvangsudsendelser på grund af landets kaotiske situation.

Hvorfor pressede du på for at få gennemført udsendelser på et tidspunkt, hvor det stod klart for alle, at det stod slemt til i Afghanistan?

»Jeg vurderer ikke sikkerhedssituationen i Afghanistan. Jeg forholder mig til, at vi i Danmark har mennesker i udsendelsesposition, som vi gerne vil have udsendt. Og det havde vi helt frem til 16. august, hvor Flygtningenævnet traf deres afgørelse,« siger han.

Dagen efter Talibans magtovertagelse besluttede Flygtningenævnet 16. august at bremse udsendelser til Afghanistan og gennemgå afviste asylansøgeres sager for at vurdere, om sagerne skal genoptages.

Mattias Tesfaye vil ikke forholde sig til, om han mener, at nævnet skulle have bremset udsendelserne tidligere.

Ministeren er kaldt i samråd om udsendelserne til Afghanistan og skal stå skoleret for Folketinget 23. september. Enhedslisten, De Radikale og SF kræver en undersøgelse af de enkelte udsendelser til Afghanistan. Adspurgt om ministeren vil levere det, svarer han:

»Jeg vil opfordre alle folketingsmedlemmer til at følge de regler, vi selv har vedtaget, herunder at det ikke er Folketinget, der træffer afgørelser.«