En ny skandale rammer nu dansk politi.

'Nedbrydende for arbejdsmiljøet' og 'ødelægger trivslen og tilliden hos medarbejderne'.

Det er bare nogle af de hårde ord, betjentene selv kommer med mod deres politidirektør.

B.T. er i besiddelse af et yderst kritisk brev skrevet af medarbejderne hos Bornholms Politi om deres politidirektør, Kit Claudi Grøn-Iversen, til Rigspolitiet.

I brevet peges der på, at der er stor utilfredshed med særligt hendes ledelsesform.

'Motivationen og trivslen hos medarbejderne er i frit fald. Utilfredshed og frustration over gentagne eksempler på uhensigtsmæssige, autoritære beslutninger og dispositioner præger hverdagen,' står der i brevet.

Kit Claudi Grøn-Iversen har tidligere været direktør for Fyns Politi, og her har det været fremme, at 600 betjente var meget utilfredse med hendes ledelse.

Så det er altså ikke første gang, at medarbejderne i en politikreds kommer med hård kritik af Kit Claudi Grøn-Iversen  som politidirektør.

I brevet fra de ansatte hos Bornholms Politi kaldes hun direkte for diktatorisk som leder.

'Diktatorisk ledelsesform uden inddragelse af ledere og medarbejdere. En ledelsform, der i høj grad skaber en magtdistance, der på ingen måde passer ind i en moderne dansk arbejdskultur, og i stedet kun hæmmer ethvert samarbejde og ødelægger trivslen og tilliden hos medarbejderne,' står der i brevet.

Kit Claudi Grøn-Iversens stil kaldes for diktatorisk og beskyldes for at have klare konsekvenser for alle ansatte hos politiet på den såkaldte solskinsø.

'Hun udskælder ledere og medarbejdere i fuld offentlighed og tåler ikke kritiske ytringer af snart sagt enhver karakter. Politidirektørens ledelsesform anses derfor af medarbejderne ved Bornholms Politi som ødelæggende og nedbrydende for arbejdsmiljøet,' lyder det i brevet.

Medarbejdernes i Bornholms Politis brev til Rigspolitiet om politidirektøren Kit Claudi Grøn-Iversen. Foto: Privat
Medarbejdernes i Bornholms Politis brev til Rigspolitiet om politidirektøren Kit Claudi Grøn-Iversen. Foto: Privat
Vis mere

Ligeledes står der, at nogle får særlig god behandling af hende.

'Hun har organisatoriske kæledægger og forkærlighed for særlige områder, som hun forstår,' står der i brevet.

I slutningen står direkte, at tilliden til hende som chef er væk.

'Der er derfor ikke længere tillid til hende som organisatorisk leder,' slutter brevet.

Altså ønsker de ansatte hos Bornholms Politi, at hun stopper som politidirektør.

Hos Rigspolitiet bekræfter HR-direktør Ina Eliasen de store problemer hos Bornholms Politi.

»Rigspolitiet har konstateret, at der ikke er et tillidsfuldt og respektfuldt samarbejde i den øverste ledelse i Bornholms Politi, hvilket har konsekvenser for samarbejdsklimaet i hele politikredsen,« siger hun.

Ina Eliasen fortæller videre, at Rigspolitiet er gået ind i sagen.

»Der er derfor igangsat tiltag, der har til formål at sikre et tilfredsstillende samarbejdsklima samt mere tydelige ledelsesveje og funktioner i hele politikredsen,« siger hun og tilføjer:

»Rigspolitiet har sammen med den øverste ledelse i Bornholms Politi og de faglige organisationer tilrettelagt et forløb frem mod 1. februar 2020, der skal understøtte processen, så de ønskede mål for det fremtidige samarbejde kan nåes.«

Ligeledes fortæller Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, at han er orienteret om sagen. Allerede onsdag rejser han derfor til Bornholm for at holde fortroligt møde.

Men hvad siger hovedpersonen selv til beskyldningerne mod hendes person og ledelsesstil?

I en mail til B.T. erkender Kit Claudi Grøn-Iversen, at der er kritik af hende, og hun slår fast, at hun lytter til den.

Politidirektøren vil dog gerne holde sagen internt.

»Jeg er bekendt med kritikken og lytter til den. Jeg tager situationen alvorligt,« siger hun og fortsætter:

»Rigspolitiet har iværksat et mæglingsarbejde, som jeg deltager aktivt i, og finder det derfor naturligt at holde sagen internt.«