En ualmindelig løssluppen fest hos en flok stærkt berusede politifolk med en hyret stripper og talrige kanonslag giver stadig dønninger hos ordensmagten.

Den famøse politifest hos den nu nedlagte specialpatrulje hos Vestegnens Politi fandt sted i februar 2012 på lokalstationen i Rødovre, men omtalen af disciplinærsagerne mod 12 af deltagerne har sit helt eget og fyldige afsnit i det resumé over behandlede disciplinærsager for 2014, som Rigspolitiet netop har offentliggjort efter årsskiftet.

I alt blev der i løbet af 2014 afgjort 61 disciplinærsager, hvoraf 22 udløste bøder, 14 irettesættelser, 17 advarsler og flere af dem afskedigelser fra ordensmagten.

Stripperfesten på lokalstationen i Rødovre har sit helt eget afsnit i oversigten under punktet: »Ukorrekt optræden«. Ifølge oversigten fandt Politiklagemyndigheden, at de deltagende polititjenestemænd var i tjeneste under afskedsfesten på stationen, som skulle markere, at flere kolleger stoppede i afdelingen.

»Under fællesspisningen og den efterfølgende fest blev der indtaget større mængder alkohol, ligesom der til lejligheden var lejet en stripper til at optræde. Under festen blev der bl.a. affyret kanonsalg, hvilket medførte, at flere borgere uafhængigt af hinanden rettede telefonisk henvendelse til alarmcentralen,« noteres det blandt andet i Rigspolitiets resumé.

Politiklagemyndighenden har fundet de 12 deltages adfærd meget kritisabel, idet den var udtryk for manglende dømmekraft og egnet til at skade politiets omdømme. En af deltagerne søgte frivilligt sin afsked efter festen, mens andre blev idømt disciplinære bøder fra 1.000-7.500 kr. Endelig blev en deltagende leder fyret efter skandalefesten - men her spillede det også en rolle, at han som leder af afdelingen »på uforsvarlig måde og i strid med forskrifterne« på sit kontor havde opbevaret koster og hittegods, herunder våben og narkotika, i et uaflåst skab og uden registrering.

Oversigten over disciplinærsagerne viser dog samtidig, at også kommende politifolk kan have problemer med at opføre sig efter forskrifterne, allerede mens de er under uddannelse.

En polititjenestemand blev således afsløret i at snyde, mens han deltog i et et uddannelsesforløb på Den Norske Politihøjskole. Han plagierede simpelt hen en kollegas besvarelse, uden at denne vidste det. Det betød, at eksamenssnyderen blev bortvist fra Politihøjskolen i ét år, ligesom han fik en irettesættelse af Rigspolitiet.

Også en anden politistuderende fik en advarsel for snyd under det afsluttende gruppeprojekt, hvor et afsnit af besvarelsen blev kopieret fra en tidligere opgave. Emnet for kursusfaget var ellers »Forebyggelse«....