60 dages betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste.

Sådan lyder dommene til to mænd, som natten til 26. oktober 2019 efter aftale bortgravede to totalfredede klitter på Skagen Sønderstrand.

Afgørelsen er faldet kort efter klokken 13 i en domsmandsret ved Retten i Hjørring.

Den 61-årige kendte erhvervsmand Hans Andersen fra Aalborg ejer sommerboligen, som ligger bag de klitter, der i nattens mulm og mørke blev jævnet ud og skubbet ned på stranden med en gummiged.

Der er faldet dom i sagen mod to mænd i sagen om bortgravning af to fredede klitområder på Skagen Sønderstrand. Den ene af de dømte, erhvervsmanden Hans Andersen, ejer sommerboligen, som ligger til højre i billedet.
Der er faldet dom i sagen mod to mænd i sagen om bortgravning af to fredede klitområder på Skagen Sønderstrand. Den ene af de dømte, erhvervsmanden Hans Andersen, ejer sommerboligen, som ligger til højre i billedet. Foto: Henning Bagger
Vis mere

Hans Andersen blev dømt for at have ansporet og opfordret til, at den anden tiltalte og nu altså også dømte, en 39-årig entreprenør, udførte det natlige gravearbejde.

Ved at udjævne de to klitter gav det angiveligt bedre udsigt ud over Kattegat og til de mange forbipasserende skibe på stedet.

Klitterne, som siden er blevet genetableret på foranledning af Frederikshavn Kommune, der også er anmelder i sagen, ligger umiddelbart op ad det berømte gamle vippefyr i den nordligste del af Skagen by.

Og altså med blandt andet Hans Andersens sommerbolig beliggende bagved.

Foto: Henning Bagger
Vis mere

De to mænd har under retssagen nægtet sig skyldige i tiltalen for groft hærværk samt overtrædelse af flere bestemmelser i naturbeskyttelsesloven.

Den 39-årige entreprenør har i vidneskranken dog erkendt, at det var ham, som kørte gummigeden.

Da han blev afhørt, lagde han ikke skjul på, at han udelukkende udførte arbejdet på opfordring og anvisning fra Hans Andersen, som entreprenøren i øvrigt også forklarede var fysisk til stede, mens gravearbejdet stod på.

Den 61-årige erhvervsmand har hele tiden pure nægtet på nogen måde at have opfordret til bortgravning af de to klitområder.

Foto: Henning Bagger
Vis mere

Ligesom han har nægtet, at han var fysisk til stede den pågældende oktobernat. Og at han ikke – som entreprenøren ellers har forklaret – aflønnede den 39-årige med 10.000 kroner i hånden for tjansen.

Sagen har helt fra begyndelsen haft stor bevågenhed.

Ikke mindst fordi de bortgravede klitter ifølge anklagemyndigheden har vigtig kulturhistorisk værdi og er en del af den danske kulturarv, fordi netop Skagen Sønderstrand er blevet brugt som kulisse til nogle af Skagens-malernes mest berømte værker.

Hans Andersen var ikke til stede i retten, da dommen faldt. Hans forsvarer, advokat Rasmus Amandusson, udbad på vegne af sin klient betænkningstid med hensyn til eventuel anke til landsretten.

Det samme gjorde Jens Christian Larsen, forsvarer for den 39-årige entreprenør.