Lyt til artiklen

Syv måneder efter Sidney Lees pludselige dødsfald har Statsadvokaten i København besluttet at lukke sagen.

Det sker, efter Den Uafhængige Politiklagemyndighed har efterforsket sagen, fordi der var betjente til stede, da han drog sit sidste suk. Det skriver Newsbreak, og over for B.T. bekræfter Statsadvokaten sagens afslutning:

»Vi kan oplyse, at Statsadvokaten i København 2. december 2022 traf afgørelse om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen i sagen,« lyder det i et skriftligt svar til B.T., der fortsætter:

»Baggrunden for afgørelsen er, at Statsadvokaten i København ikke har fundet, at der er en rimelig formodning om, at politiet har begået noget strafbart.«

Den kulørte tv-kendis med det borgerlige navn Sidney Hassel Hansen blev om formiddagen 16. maj erklæret død i en alder af 43 år.

Omstændighederne for hans død er fortsat ukendte, men sikkert er det, at Københavns Politi trods sin tilstedeværelse ikke kunne udtale sig om sagen.

Simpelthen, fordi sagen pr. automatik overgik til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der skulle undersøge politiets rolle i forbindelse med dødsfaldet.

Dette sker altid, når en person afgår ved døden eller kommer alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens personen er i politiets varetægt.