Et medlem af en af Danmarks, på papiret, fineste adelsfamilier, en baron, har fået en ubehagelig straffesag på halsen.

Manden er tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 235, stk. 2, om besiddelse af børneporno. Han nægter sig skyldig.

Ifølge anklageskriftet, som BT har fået aktindsigt i, har politiet ved at undersøge baronens computere kunnet konstatere, at han i fire år har besiddet sammenlagt 12 »utugtige billeder af personer under 18 år« samt to filmsekvenser med børneporno. Baronens børneporno er ifølge anklagemyndigheden i de to mildeste af de i alt tre kategorier, som politiet normalt inddeler beslaglagt børneporno i efter grovhedens karakter.

Fem af billederne er således i den mildeste kategori 1, mens syv af billederne er i den noget mere alvorlige kategori 2. Også de to filmsekvenser, som tiltalen yderligere drejer sig om, hører ifølge anklageskriftet til i mellemkategori 2.

Forud for domsmandssagen er manden af retten blevet beskyttet af et navneforbud, der gør det ulovligt af offentliggøre yderligere oplysninger om baronen, som samlet set ville kunne afsløre hans identitet. Derfor er BT afskåret fra at kunne oplyse eksempelvis hans alder eller hvilken egn af landet, han stammer fra.

Ifølge anklageskriftet vil anklagemyndigheden ved den kommende retssag nedlægge påstand om, at baronen får konfiskeret en stationær computerer, en ekstern harddisk samt en bærbar computer, fordi det var på disse apparater, at de børnepornografiske billeder og film blev opbevaret.

Når sagen om kort tid kommer for retten, vil baronen ifølge anklageskriftet blive mødt med en påstand om fængselsstraf, som det dog formentlig ikke er umuligt kan blive gjort betinget, hvis baronen kendes skyldig.  Som udgangspunkt skal der ifølge Rigsadvokatens retningslinjer altid nedlægges påstand om ubetinget frihedsstraf, hvis der både har været tale om besiddelse og udbredelse af børneporno.

I baronens tilfælde er der dog ifølge anklageskriftet »kun« tale om besiddelse af børneporno og tilmed i et forholdsvis begrænset omfang. Derfor kan han formentlig gøre sig håb om en betinget fængselsstraf, selv om han kendes skyldig.

En adelig person som en baron er ifølge Adelsforeningen kendetegnet ved at være et ægteskabeligt født barn af en adelig far. Til adelen hører også ikke-adeligt fødte kvinder, som er gift med adelige mænd.